Alcedo 1979

Tidningen startar som "Medlemsblad för Örkelljunga Fältbiologer". Syftet var att kunna delge en fortlöpande information om våra exkursioner och övrig verksamhet. Tekniken var med dagens mått mätt primitiv: Skrivmaskin, sax, klister och Xerox-kopiering. Den första redaktionen bestod av Janne Johansson, Peter Hector och Mats Lindgren.

Alcedo Januari 1979 - Nr 1 Årg 1 (pdf)

Alcedo Januari 1979Innehåll

Klubbens historia
Program för vårvintern 1979
Fågelcirkel startar snart
Observerat vid Lärkesholm
Exkursionsreferat
Sommarens kurs i amatörbotanik
Nya orchidélokaler
Forsärlan
Verksamhetsberättelsen för 1978
Några ord kring detta medlemsblad

 

 

Alcedo April 1979 - Nr 2 Årg 1 (pdf)

Alcedo April 1979Innehåll

Program för april-juni 1979
Hjälmsjön - rastlokal för änder
Exkursionsreferat
Intressanta fågelobservationer
Våra orchidéer (II)
Sommargylling i Ingeborrarp
Pinnån
Häckfågeltaxering
Sångsvanen

 

 

 

Alcedo Augusti 1979 - Nr 3 Årg 1 (pdf)

Alcedo Augusti 1979Innehåll

Program för hösten 1979
Fågelinventeringar
Exkursionsreferat
Fågelnotiser och ringmärkningsfynd
Våra orchideer (III)
Flinka sjö - Om floran och Ur loggboken
Utställningen - Röjningen vid Pinnån
Aktuella böcker

 

 

 

Alcedo December 1979 - Nr 4 Årg 1 (pdf)

Alcedo December 1979Innehåll

Vårprogrammet
Exkursionerna under hösten
Våra orchideer (IV)
Höstens färger
Växterna om vintern
Fågelnotiser
Jultävling och Ny fågelcirkel

 

 

 

Översikt
1979 - 1980