Alcedo 1981

Tidningen byter namn till Alcedo.

Alcedo Januari 1981 - Nr 1 Årg 3 (pdf)

Alcedo Januari 1981Innehåll

Programmet
Naturkurser
Årsmötet
Röjning vid Pinnån
Exkursioner
Änder i Flinka sjö
Smörbollar
Mossor och människor
Rariteter i kommunen: Minde sångsvan, härfågel, turturduva

 

 

 

Alcedo September 1981 - Nr 2 Årg 3 (pdf)

Alcedo September 1981Innehåll

Programmet
Exkursioner
Gotland
Kräftpest
Alvarprojekt
Stens myr
Orrnytt
Gulsporre
Orchidéfynd

 

 

 

Alcedo December 1981 - Nr 3 Årg 3 (pdf)

Alcedo December 1981Innehåll

Programmet
Exkursioner
Ringmärkning
Flinka sjö
Sandlupin
Urskogskonferens
Efterlysning
Bokrecension
Smånotiser
Jultävling

 

 

Översikt
1980 - 1981 - 1982