Alcedo 1983

Per Lippe ersätter Mats Lindgren i redaktionen.

Alcedo Maj 1983 - Nr 1 Årg 5 (pdf)

Alcedo Maj 1983Innehåll

Program
Årsmöte
Exkursioner
Fågelobsar
Lodjur!?
Store sjö
Tysklands-rapport
Skogar för vem?
Skånes flora
Nybörjarcirkel
Kambräken återupptäckt
Trandans...

 

 

Alcedo September 1983 - Nr 2 Årg 5 (pdf)

Alcedo September 1983Innehåll

Program
Exkursioner
Östergötlandsresan
Kalkkärr och stäppängar
Slåtter vid Pinnån
Fjällresa
Floran i Lärkesholm
Botaniska notiser
Orchidéprakt

 

 

 

Alcedo December 1983 - Nr 3 Årg 5 (pdf)

Alcedo December 1983Innehåll

Program
Fågelobsar
Exkursioner
Flinkasjö-anteckningar
Fåglar vid Pinnån
Hotade skalbaggar
Skrivelse
Bokrecensioner
Julpristävling

 

 

 

Översikt
1982 - 1983 - 1984