Alcedo 1984

Redaktion: Janne Johansson och Peter Hector. Ett extranummer med anledning av föreningens 20-års jubileum.

Alcedo Maj 1984 - Nr 1 Årg 6 (pdf)

Alcedo Maj 1984Innehåll

Program
Cirklar
Fågelobsar
Exkursioner
Skogen dör!?
Kattugglan räddad!?
Madeira
Verksamheten 1983

 

 

 

Alcedo September 1984 - Nr 2 Årg 6 (pdf)

Alcedo September 1984Innehåll

Höstprogrammet
Fågelobsar
Exkursioner
Öland
Jämtlandsfjällen
Nattvioler stulna!
Våra orrar försvinner!
Djur på bete i Pinnåområdet
Bruketsvanen död

 

 

 

Alcedo November 1984 - Jubileimsutställning (pdf)

Alcedo November 1984Innehåll

Naturen - behövs den?!
20 år med fältbiologerna
Ängsslåtter i nutid vid Pinnån
Blecnum spicant in locus redivivus
Exkursioner
Östergötland
Kalkkärr och stäppängar
Ur loggboken för Flinka sjö, våren 1980
Flygande vår

 

 

 

Alcedo December 1984 - Nr 3 Årg 6 (pdf)

Alcedo December 1984Innehåll

Vårprogrammet
Exkursioner
Fågelobsar
Florida
Mården
Flinka sjö
Fåglar vid Pinnån
Florainventering
Botanik vid fågelbordet
Boknytt
Botaniska notiser
Örkelljunga visade
Vi efterlyser hjälp!

 

Översikt
1983 - 1984 - 1985