Alcedo 1985

Redaktion: Peter Hector, Janne Johansson och Perry Vigelsbo.

Alcedo Maj 1985 - Nr 1 Årg 7 (pdf)

Alcedo Maj 1985Innehåll

Program
Exkursioner
Fågelobsar
Naturvårdskurs vid Pinnån
Tranor vid Hornborgasjön
Mallorca
Uppvaktande tjäderhöna
Korpen i folktron
Remiss-svar

 

 

 

Alcedo September 1985 - Nr 2 Årg 7 (pdf)

Alcedo September 1985Innehåll

Program
Exkursioner
Fågelobsar
Runde och Fokstumyra
Florainventering vid Pinnån
Botaniska notiser
Örtagården Ingeborrarp
Kulturpris

 

 

 

Alcedo December 1985 - Nr 3 Årg 7 (pdf)

Alcedo December 1985Innehåll

Program
Exkursioner
Fågelobsar
Botanik på Vestlandet
Orchidéutställning
Den tjuvfiskande minken
Skatan i folktron
Konsumerande människan
Fåglarna vid Pinnån
Botaniska notiser
Flinka sjö-anteckningar
Jultips

 

 

Översikt
1984 - 1985 - 1986