Alcedo 1986

I decembernumret ökades bildkvaliten med ett inlagt ark med svartvita foton i offset.

Alcedo Maj 1986 - Nr 1 Årg 8 (pdf)

Alcedo Maj 1986Innehåll

Program
Fågelobsar
Exkursioner
Fågelrapport från Himalaya
Hoklprojekt
Verksamheten 1985

 

 

 

 

Alcedo September 1986 - Nr 2 Årg 8 (pdf)

Alcedo September 1986Innehåll

Program
Exkursioner
Fågelobsar
Stork-besök
Gladan förr och nu
Skuggbräken
Botaniska notiser

 

 

 

 

Alcedo December 1986 Nr 3 Årg 8 (pdf)

Alcedo December 1986Innehåll

Program
Exkursioner
Botaniska notiser
Skyltar i Pinnåområdet
Flinkasjö-anteckningar
Fjärilar
Lummerväxter
Naturvårdsplan??
Sovjet-resa

 

 

 

Översikt
1985 - 1986 - 1987