Alcedo 1989

Det blev ett extranummer igen med anledning av Örkelljunga-mässan.

Alcedo Maj 1989 - Nr 1 Årg 11

Alcedo Maj 1989Innehåll

Program
Exkursionsreferat
Vårvinterns fågelobsar
Kamskrake - andra fyndet i Sverige
Tillsammans med insekter
Floran i Örkelljunga (7)
Ängs- och hagmarker
Ny kurs i växtkännedom
Verksamheten 1988

 

 

 

Alcedo September 1989 - Nr 2 Årg 11

Alcedo September 1989Innehåll

Program
Cirkel i botanik
Exkursionsreferat
Storken åter i Skåne
Sommarens fågelobsar
Botaniska notiser
Floran i Örkelljunga (8)
Slåttergubbe, knägräs, smörbollar

 

 

 

Alcedo November 1989 - Örkelljunga-mässan

Alcedo November 1989Innehåll

Natur för oss alla...
Ängs- och hagmarker
Orrspelet och vårens svanesång
Vem bor i holkarna
Inventering av floran i Örkelljunga
En tillbakablick!
Exkursioner

 

 

 

 

Alcedo December 1989 - Nr 3 Årg 11

Alcedo November 1989Innehåll

Program
Studiecirklar
Höstens fågelobsar
Exkursionsrefetat
Flinkasjö-anteckningar
Våra skalbaggar (I)
Golfbanan
Havsörnsutställningen
Översiktsplanen
Julpristävling

 

 

Översikt
1988 - 1989 - 1990