Alcedo 2016

Redaktion: Janne Johansson, Perry Vigelsbo, Leif Sigbo, Lena Ottosson, Pär Svensson.

Alcedo juni 2016 - Nr 1 Årg 38

Alcedo Juni 2015Innehåll

Sommarens och höstens program
Spångabygget i maj 2016
Exkursioner
Familjedagar
Om vinterns och vårens fågelobsar
Jorduggla, Asio flammeus
Vildbin i Örkelljunga
Bottenfaunan - vad finns under ytan
Vårfåglar
Styrelse, avgifter m.m.

 

 

 

Alcedo september 2016 - Nr 2 Årg 38

InnehållAlcedo Juni 2015

Höstens ocn vinterns program
Exkursioner
Gökotta
Vårens och sommarens ängscirkel
Vinterns, vårens och sommarens fågelobsar
Lappugglan i våra trakter
Provfiske i Hjälmsjön
Granplantor i stället för betesdjur
En bit från allfarvägen
Insektsinventering i Ekholmatäkten
Hägern undet 2000-talet
Styrelse, avgifter m.m.

 

 

Alcedo december 2016 - Nr 3 Årg 38Alcedo Juni 2015

Innehåll

Vinterns och vårens program
Ekholmstäkten och de vilda bina
Höstens fågelobsar
Fisk och musslor i Hjälmsjön
Muddring till roddsportens fromma
Kräftpesten slår åter hårt!
Biparadiset i Örkelljunga
Lite om grustagets historia
Vildhöstnaden i Spångabygget
Julgranar och andra barrträd
Tallskog med många år på nacken
Vart är vi på väg?
Styrelse avgifter med mera

 

 

 

 

 

Översikt
2015- 2016 - 2017