Orren i Smörmyr

Foto: Patric Carlsson Orren, denna särpräglade hönsfågel med sitt mäktiga arenaspel under vårmånaderna! Visst hör orren till de öppna torvmossemarkerna i vår nordskånska skogsbygd. Men som bekant har arten minskat påtragligt under senaste halvseklet, inte minst på grund av ändrad markanvändning, igenväxning och ett starkare predatortryck (bl.a. generellt ökad rävstam). I slutet av 1990-talet genomförde vi i Örkelljungabygdens Natur en tvåårs studie av just orrens situation i kommunen. Antalet orrtuppar summerades både 1998 och 1999 till 46 individer. Resultatet finns redovisat i Alcedos majnummer för 2000. Flåssmyr dominerade med 20 tuppar år 1998, medan Smörmyr 1999 hade 10 tuppar.

Ny orrinventering behövs under de närmsta åren

Det är nu snart tio år sen inventeringen gjordes och en återinventering under de närmsta åren hade varit önskvärd. Helt kort kan man framhålla att Flåssmyrpopulationen minskade starkt i början av 2000-talet, men håller sig idag kring 6-7 st. Stensmyr, Svenskemyr, Smedhultamossen, Liamossen är andra mossar med en befintlig, men liten stam med orrar. Antalet tuppar lär för dessa lokaler nog ligga på mellan 2-4 stycken.

Foto: Patric Carlsson Lekplatsen nere i Smörmyr tycks under 1990-talet ha varit i en downperiod, varvid tuppantalet nog sjönk ner mot 3-4 stycken. 1999 kunde dock hela 10 tuppar noteras och siffran under de år som gått därefter tycks ha pendlat mellan 8-10 tuppar. Antalet hönor är däremot mycket svårbestämbart.

En udda observation var den tjäderhöna som sågs 2004 ute på lekplatsen. En orrtupp parade sig också med den ovanligt stora ”hönan”. Även 2007 kunde en ståtlig tjäderhöna ses tillsammans med orrtupparna och en mer smäcker orrhöna. Det tycks också som om någon rackelhane har besökt den på torvbrytningsområdet belägna lekplatsen några gånger under de sista åren.

Orrtuppen och orrhönan

Orrtuppen och orrhönan lever större delen av sina liv åtskilda. Tuppen, som väger ca 1,2 kg, lever under höst, vinter och vår flockliv. Detta tycks vara väsentligt för att ge tuppen god framgång under. Ofta brukar man dagligen kunna påträffa orrtupparna under kortare eller längre tid ute på sin lekplats… detta gäller naturligtvis under lekens maximum under våren (framförallt under mars, april, delar av maj), men även under hösten och vintern.

Foto: Patric Carlsson Lekplatsen på Smörmyr och Flåssmyr är idag belägna på de mosseytor som nyttjas av torvbrytningsföretagen på resp. ställe. På andra håll, som vid Stensmyr, Liamossen och Smedhultamossen, leker tupparna på mer ojämn, naturlig mossterräng eller sitter ofta uppe i kortvuxna mossetallar och kuttrar för allt vad tygen håller. Gamla mossåkrar har också ofta fungerat som lekplats för orren (t ex tidigare i Smörmyr).

Orrhönorna bildar under hösten och vintern smågrupper som upplöses i april när orrleken börjar bli allvar av. Hönorna hävdar under denna tid mindre revir, vilka ibland kan förläggas flera kilometer från lekplatsen. Hönan, som väger 0,8 kg, lägger 6-9 ägg. Den första tiden av ruvningen tycks också vara den tid då flest orrhönor blir tagna av predatorer, antingen duvhök, räv eller mård.

Janne Johansson

Utdrag ur orrloggboken 2007

Foto: Patric Carlsson 28 mars. Anländer 05.50. Det är redan ganska ljust, stjärnklart, vindstilla och några plusgrader. Hinner knappt komma i ordning i kojan förrän fem tuppar anländer. En kattuggla hoar, tranor ropar från tre håll, både från vänster och höger om kojan och snettframifrån. Trastarna sätter igång, gräsänder drar förbi. Orrarna bubblar på ett tag, sen blir de alldeles tysta. Strax upptäcker jag två rävar bortanför orrarna. Den ena är uppe och undersöker en stubbe och den andra ligger ner och putsar sig. Plötsligt är den stubbundersökande räven borta, men den andra ligger kvar en bra stund. Under tiden ligger orrarna helt stilla och trycker, men så fort den andra räven också försvunnit är orrarna igång igen. Men det är ingen riktig fart på dem.

07.15 anländer en orre till. 07.30 smäller det till som från ett gevär och de sex tupparna flyger iväg, men då sitter där ändå tre tuppar kvar på arenan, så då var där kanske nio stycken från början. Efter fem minuter kommer en tupp tillbaks. 07.45 två ormvråkar leker i skogsbrynet och sätter sig sedan i ett par trädtoppar och beskådar orrspelet. Fem minuter senare kommer fyra korpar som flyger ner och skrämmer iväg orrarna och sen kör de iväg vråkarna också. Strax efter återkommer de fyra orrtupparna. Ett par flockar med starar har flugit över kojan. En tofsvipa flög över spelplatsen.

Nu flödar solen ner över arenan och orrarnas fjäderskrud blänker ovanligt vackert. Det är ett fantastiskt skådespel även om det inte är så mycket fart på dem idag.

Eva Persson

31 mars. 05.03 var en bra tid att komma hit. Störd koltrast på väg hit. Månsken i väster, lugnt, tyst. 05.20 kraxar gräsänder igång. Två mackor och lite kaffe smakar gott. Den nästan fullstora månen drar sig mot horisonten och antar en alltmer gulröd nyans. Ringduva hörs 05.45 och det går att ana konturerna på fältet. 05.49 hörs första orren komma. Hörde inte att de flög in. Sex stycken uppfattar jag och de sätter igång spelet direkt. Månen försvinner, koltrasten börjar sin flöjtande sång. Sju orrar räknar jag in 06.00, ljuset ökar och det går att uppfatta dem utan kikare. En taltrast, nej, björktrast vaknar. Bubblandet upphör 06.15 och det är helt tyst i en hel kvart.

Foto: Patric Carlsson Tranor trumpetar åt vänster och strax flyger en tjä;dertupp in från samma håll. Nej, det kan inte vara en tjädertupp, måste vara en rackelhane, stor som tjäder, mörk som orre, kopparfärgad hals, röda ögonkammar som orre, inte halmgul näbb, utspända stjärtfjädrar som tjäder, ett hest kraxande eller gurglande som pågår hela tiden. När den närmar sig orrtupparna flyr de undan en bit. Vilken upplevelse. Jag glömmer nästan det andra som händer, men två vråkar kommer och irriterar. Gulsparv, sädesärla. Detta skådespel pågår oavbrutet till 07.25, då kommer en orrhöna in på spelplanen och det blir ökad aktivitet. Så får jag syn på en räv i bortre kanten, spelet drar hitåt. Honan och fem hanar flyger iväg 07.30, återkommer 07.40. Mitt på planen står fortfarande rackelhanen med utspända stjärtfjädrar, gör lite attacker mot orrarna, sen sprids spelet ut på hela fältet när vråken gör sina lovar. Liv och rörelse hela tiden. Ringduvor, kråkor och nötskrikor får också vråkbesök. 08.00 fem tuppar plus rackelhane. Fika igen, lugnt en stund och alla njuter av solen. Kraxande korp någonstans, orrarna borta 08.25, den ”udda” kvar till 09.00, liksom jag.

Lennart Persson

Foto: Patric Carlsson 4 april. På plats i kojan 04.45. Minus 2 grader Celsius, fullmåne. Första orrarna kom strax efter 05.00. Hönkackel strax efteråt. Bra spel genast. Bubblande, blåsande, bataljer. Strax innan 06.00 tjäderhöna. Hon flög lite fram och tillbaka. I 20 minuter satt hon på toppen av den stora stubben snett till vänster. Tupparna tröttnade på henne så småningom. Sedan även en, eller möjligen flera, orrhönor. Vid ett tillfälle både tjäderhöna och orrhöna. Den stora jagade den mindre lite. Som mest tio orrtuppar, men bara kort stund. Fin morgon med trastsång, rikligt med sädesärlor. Fasan hördes då och då liksom en tofsvipa. Efter 07.45 bara tre tuppar.

Patric Carlsson

Alcedo 2007 nr 1