Exkursion vid Värsjön 12/10 2003

Söndagen 12 oktober vandrade vi runt Värsjön under ledning av Jan Svensson.

Vy över Värsjön. Foto: Perry Vigelsbo

Höstvy över den stora, den grunda Värsjön. Sjön är ju trevlig på flera sätt, både vad gäller växter och fåglar.


Inga storlommar kvar i sjön. Foto: Perry Vigelsbo Bokskog vid Värsjön. Foto: Perry Vigelsbo

Nu hittar vi inte längre sjöns storlommar, däremot skådar de kikarförsedda individerna flygande flockar med grågäss och ett tiotal storskrakar nere på vattnet.


Lövskog och en del död ved syns framförallt på sjöns östra sida. På västra dominerar barrskogen. Ibland finns fina småuddar med tall och utsikter.


Vy över Värsjön. Foto: Perry Vigelsbo

I Värsjön finns flera intressanta öar utspridda. I regel är de beväxta med mer ursprunglig skog, alltså skog i avsaknad av gran.


Närstudier. Janne visar. Foto: Perry Vigelsbo

Visst var det engagerade exkursionsdeltagare som traskade runt sjön under fem, sex timmar. Fast inte är det väl en av sjöns rariteter, "sjöhjortron", som här studeras?


Foto: Perry Vigelsbo