Exkursion vid Flinka sjö 16/3 2003

På söndagen vandrade 16 exkursionsdeltagare runt Flinka sjö under ledning av Janne Johansson. Exkursionen genomfördes i strålande vårväder och deltagarna kunde glädja sig åt fina syner med bl a ett tranpar, 20-talet grågäss, gröngöling och överflygande trädlärka.

Utsikt från rullstensåsen. Foto: Perry Vigelsbo

Ekologgruppens restaureringsförslag för Flinka sjö diskuterades.


Fixpunkt på Nils Nilssons mark. Foto: Perry Vigelsbo Kalle Julin lyfter på locket. Foto: Perry Vigelsbo

Flinka sjö sänktes i början på 1920-talet. Vid inmätningen från den tiden använde man sig av flera olika fix-punkter.


Här syns en av dem, belägen på Nils Nilssons marker.


Utsikt över den igenväxande sjön. Foto: Perry Vigelsbo.

Utsikt över den igenväxande sjön. Bestånden med bladvass är här täta och videbuskagena börjar alltmer breda ut sig. Lilla och stora ön skymtar i bilden.


Bron över Flinkabäcken. Foto: Perry Vigelsbo.

Bron över Flinkabäcken när den just lämnat sjön. Om det skulle bli aktuellt med en kommande höjning av sjöns vattenstånd har Ekologgruppen föreslagit att ett dämme skulle kunna göras här någonstans.


Foto: Perry Vigelsbo