Växtcirkeln i Spångabygget 8/6 2004

Foto: Perry Vigelsbo

Spångabygget är ju föreningens fina slåtterområde, en översilad mark som årligen slås med lie. Här finns åtskilliga intressanta växtarter, framförallt starr- och ullarter. Ängar ska ju egentligen inte betrampas innan slåttern, men när växtcirkeln var på besök fick undantag göras.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Myrliljan, Narthecium ossifragum, finns framförallt i nedre delen av sidvallsängen. Blomman är säregen i närbild, med tätt håriga ståndarsträngar och orangelysande ståndarknappar. Kolla själv i lupp! Intill syns ett par brunfläckiga pärlemorfjärilar som demonstrerar sina vingars baksidor.


Foto: Perry Vigelsbo

Närbild på blommande småvänderot, Valeriana dioica.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

En av ängens mer färgstarka, men spensliga, växter är tätörten, Pinguicula vulgaris. Dess vackra blå blommor och ljusa, mot marken nedtryckta, insektsfångande blad finns på ett par håll i den blöta ängen.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

En källbäck rinner genom ängen. Flera slåttermän/kvinnor har av någon anledning kollat djupet i denna friskt porlande bäck. Vid mycket regnande stiger bäckens "grundnivå" en hel del. Att dricka källvattnet är nästan som att förflytta sig till fjällen och dess gudomliga vatten. Att böja sig ned och skåpa i sig en munfull rent, kallt… Vad kan vara bättre. Intill syns en blommande skvattram. Skvattram, Rhododendron tomentosum, finns endast sparsamt, sällsynt i kommunen, men just denna buske är flyttad till Store mosse, belägen på andra sidan Spångabygget.


Foto: Perry Vigelsbo