Insektscirkeln 31/7 2004

Foto: Perry Vigelsbo

Skogskackerlacka, bärfis, guldbagge, flickslända, parasitstekel… Otaliga är de sexbenta uppenbarelserna. För att inspirera till ökad kunskap om den artrika insektsgruppen (bortåt 25 000 arter i Sverige) har en första insektscirkel genomförts under innevarande sommar. Nisse Lindman i Skånes Fagerhult har ställt upp med sakkunskap och generös vägledning. Ofta är det nästintill omöjligt att artbestämma alla fynd som infångas med hjälp av håvar, glasburksfällor eller vilka upptäcks genom enbart vaken uppmärksamhet.


Foto: Perry Vigelsbo. Foto: Perry Vigelsbo.

En av de storvingade pärlemorfjärilarna visar sina dekorativa vingars ovansidor. En blombockslik långhorning ses intill.


Foto: Perry Vigelsbo.

Jälla sjö och Vångamöllan besöktes i juli. Solen strålade och deltagargänget håvade och konsulterade Nisse. En långhorning med det latinska namnet Agapanthia villosoviridescens fick många blickar. Tidigare sågs ett par ståtliga guldbaggar i strättans mäktiga blomparasoll. Bladbaggar, vivlar, skinnbaggar. Humlebaggen försöker efterlikna just en humla och lyckas väl delvis.


Foto: Perry Vigelsbo. Foto: Perry Vigelsbo.

Den väldigt dekorativa amiralen är här fångad genom Perrys kameraöga. Den mindre bilden visar baksidan av en brunfläckig pärlemorfjäril.


Foto: Perry Vigelsbo. Foto: Perry Vigelsbo.

Nisse Lindman med sina adepter. Håvarna till hands, bestämningsböckerna räcker så långt de räcker.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Janne Johansson