Ramnekärr 22/6 och 11/8 2004

Foto: Perry Vigelsbo

Detta års Ramnekärrsslåtter genomfördes på kvällen den 11 augusti och liemännen bestod denna gång av ett mansdominerat sällskap. Däremot var det kvinnohänder som hade ansvaret för de superba, hemmatillverkade mackor som serverades när gräset var avslaget. Nja, ett vackert parti med den blå ängsvädden sparades till fjärilarnas fromma, exv ett 10-tal påfågelögon och en kartfjäril.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Jungfrulin, Polygala vulgaria, blommar under sommaren i både blå, vit och eventuellt röd upplaga. Kartfjärilen sågs under själva slåtterkvällen och satt bl.a. på ett gullrisbestånd.


Foto: Perry Vigelsbo

Den grönvita nattviolen, Platanthera chloranta, fanns i år endast med ett 10-tal blommande individer. I fjol var antalet 3-4 ggr större.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Liens hanterande demonstreras av Bo Karlsson och Tony Svensson. Därefter utspisar Bente Unosson Verner Jönsson och Bo Karlsson med mackor och dryck.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Slåttergubben, Arnica montana, finns med ett begränsat antal bestånd i denna hårdvallsäng. Kärrtisteln, Cirsium palustre, drar gärna till sig fjärilar och andra insekter.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Janne Johansson