Växtcirkeln vid Stensmyr och Värsjön 20/7 2004

Foto: Perry Vigelsbo

Stensmyr är en intressant mosse, vilken ligger i både Örkelljunga och Hässleholms kommuner. Den har blivit uppmärksammad som ett s.k. Natura 2000-område och är mycket rik på drågpartier med mångtusenden myrliljor. Både orre och tjäder nyttjar dessa marker.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Myrlilja, Narthecium ossifragum, och klockljung, Erica tetralix, är exempel på växter som kräver sydvästsveriges fuktigare klimat. En tall på en mosse har rätt att växa på vilket sätt den behagar – tycks det.


Foto: Perry Vigelsbo

Värsjön är en av de märkligaste sjöarna i kommunen. Den är stor, grund och ganska särpräglad vad gäller växt- och fågelliv. Här fikapausar deltagare i årets växtcirkel uppe i sjöns nordöstligaste hörn.


Foto: Perry Vigelsbo

Sjöutsikt.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Det säregna sjöhjortronet påträffas på några decimeters djup. Artens latinska namn är Nostoc zetterstedtii och den hörde tidigare till en organismgrupp som kallades blågröna alger. Numera är de omdöpta till cyanobakterier. Alltså, en särpräglad art som indikerar "rent vatten som varken är näringsfattigt eller försurat."


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Janne Johansson