Växtcirkeln i Eket 15/6 2004

Foto: Perry Vigelsbo

En av växtcirkelns tidigare exkursioner gick till den f.d. banvallen inne i Eket. Även växter vid en avsnörd liten sjö kollades. Ovan ses Zigge i demonstrationstagen!


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Närstudium av någon av kommunens ca 1200 olika växtarter.


Tjärblomster. Foto: Perry Vigelsbo

Rödaktiga blomster, vilka kan det vara måntro?


Foto: Perry Vigelsbo

Oj, är det något gräslikt förhör på gång?


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Gul fetknopp, Sedum acre.


Spenslig ullört, Logfia minima.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Janne Johansson