Lärkesholmsån 23/1 2006

Lärkesholmsån i vinterskrud. Foto: Janne Johansson.

Lärkesholmsån i vinterskrud. Foto: Janne Johansson.

Lärkesholmsån i vinterskrud. Foto: Janne Johansson.

Lärkesholmsån i vinterskrud. Foto: Janne Johansson.

Foto: Janne Johansson