Healtebäcken 5/3 2006

Vandring längs Healtebäcken, nedströms Fedingesjön. Snön som girlander.

Foto: Janne Johansson

Foto: Janne Johansson

Foto: Janne Johansson

Foto: Janne Johansson

Foto: Janne Johansson