Senvinterbilder 25-26/3 2006

Foto: Janne Johansson

Lunglav, Lobária pulmonária, växande på bok i Ö. Ringarp, flyttad en kortare bit för några år sen, sedan "moderträdet" dött. Den klämdes fast mot stammen med finmaskigt nät och klammer och tog sig bra.


Foto: Janne Johansson

Lunglav, Ö. Ringarp.


Foto: Patric Carlsson

Rikard Osgyan tittar efter tjäder. Bosjöholm 25 mars 2006.


Foto: Patric Carlsson

Vintern vill inte släppa sitt grepp. Bosjöholm 25 mars 2006.


Foto: Patric Carlsson

Tjäderspår i snön. Skånes Fagerhult 26 mars 2006.


Foto: Patric Carlsson

Tjädertuppens fotavtryck i snön är imponerande stort. Skånes Fagerhult 26 mars 2006.


Foto: Janne Johansson och Patric Carlsson