Exkursion till Lönsjöholm, Långalts myr och Karsatorp 1/4 2006

Foto: Perry Vigelsbo

Vårvinterns bokskog med gammal låga.


Foto: Patric Carlsson

Deltagare från grannkretsarna Bjäre, Söderåsen och Klippan.


Foto: Tony Svensson

Visst finns det svamp redan den förste april. Vårtkrös, Exídia glandulósa.


Foto: Perry Vigelsbo

Grönt lyser stenblockets mosstäcke. Bergklomossa, Hýpnum cypressifórme.


Foto: Janne Johansson

Första fikat uppe på en av de pampiga rullstensåsarna.


Foto: Perry Vigesbo

I myrens vattenmättade kantskog väntar tuvullsblommorna på att få sticka upp.


Foto: Perry Vigelsbo

Tjäderns typiska spillningskorvar avslöjar detta skogshöns närvaro i området.


Foto: Tony Svensson

Starkt lyser denna minsting från sin trädgren. Cinnobergömming, Nectria cinnabarína.


Foto: Janne Johansson

Fikaplats två, dubbeltrasten sjöng, tranorna plogflög förbi.


Foto: Janne Johansson

En stark vårdag, en småskalig idyll.


Foto: Janne Johansson

Klarblå himmel, tranor på väg mot Hornborgasjön.


Foto: Tony Svensson

Örtaggsvampen, Auriscálpium vulgáre, växte i grässlänten. I luppen bli taggarna taggar.


Foto: Tony Svensson

Idylliskt växer stubbhornet, Xylária hypóxylon, på just en mossbeväxt stubbe.


Foto: Janne Johansson

Vårvandring på grusvägen mellan Porkenahult och Lönsjöholm.


Foto: Janne Johansson

Vintersnön bortsmält, markerna dyblöta, träden väntar på sin lövliga tid.


Foto: Janne Johansson, Tony Svensson
Text: Janne Johansson.