Flinka sjö 10/12 2006

Foto: Patric Carlsson

Skånsk vinter 2006. Det är blött i markerna. Termometern visar 8 plusgrader. Grågäss hörs, flockar med björktrastar, domherre, stjärtmes.


Foto: Patric Carlsson

Snart är det två år sedan Gudruns härjningar. Dessa omkullfallna björkar av senare datum kanske?


Foto: Patric Carlsson

Fågeltornet vid Flinka sjö. Inte lika ofta besökt som före E4:ans dragning intill sjön.


Foto: Patric Carlsson

Flinka sjö från fågeltornet. Denna varma decemberdag föreföll sjön vara helt tom på fåglar.


Foto: Patric Carlsson

Vattenkar som gjorde sig bättre i svartvitt än i färg.


Foto: Patric Carlsson