Långalts myr 4/3 2007

Foto: Tony Svensson

Tvåfärgsticka, Calóporus dichorus, från Långalts myr. Speciell art, som har ett gelatinöst segt rödaktigt porlager. Man kan dra av bara porlagret lätt, vilket är ovanligt för en ticka. Första fyndet i Örkelljunga kommun. Arten indikerar höga naturvärden när den hittas i södra delarna av landet. Som jämförelse är den mycket sällsynt i Danmark, eventuellt numera försvunnen.


Foto: Tony Svensson

Tvåfärgsticka, Calóporus dichorus.


Foto: Patric Carlsson

Vårplätt, Peniˇphora r˙fa. Långalts myr. Ny art för kommunen, men säkerligen förbisedd och egentligen allmän.