Pinnåområdet 4/3 2007

Foto: Tony Svensson

Gullticka, Skeletocútis amórpha.


Foto: Tony Svensson

Slingerticka, Cerréna unícolor.


Foto: Patric Carlsson

Gullkrös, Tremélla mesentérica.


Foto: Tony Svensson

Rostöra, Hymenocháete rubiginósa.


Foto: Tony Svensson

Klibbticka, Fomitópsis pinícola.


Foto: Patric Carlsson

Kuddticka, Phéllinus punctátus.


Foto: Janne Johansson

På föreningens gamla slåtteräng i Pinnåområdet hittade Tony Svensson en sällsynt kärnsvamp, trollhand, Hypocreópsis lichenoídes, växande på Salix. Det är viktigt att buskarna sparas. Arten indikerar höga naturvärden var den än hittas i landet.


Foto: Patric Carlsson

Trollhand, Hypocreópsis lichenoídes.


Foto: Tony Svensson

Trollhand, Hypocreópsis lichenoídes.


Foto: Tony Svensson

Cinnoberticka, Pycnóporus cinnabarínus. Nära Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön.


Foto: Patric Carlsson

Kantöra, Hymenocháete tabacína.


Foto: Tony Svensson