Slåtter i Spångabygget 6/8 2009

Foto: Janne Johansson

Bo Karlsson, välvillig skäpare av lieblad och nestor bland liemännen.


Foto: Janne Johansson

Vildgräset faller bland Spångabyggets björkar. Eva Persson svingande Kjell Karlssons välanvända lieorv.


Foto: Janne Johansson

En slåtterbild nerifrån myrliljorna och den tvärande lilla bäcken. Arne Paulsson och John Olandersson är aktiva liemän bland ängens alla starr- och ullarter och den svårfunna tagelsäven. Det krävs en viss vana för att få av dessa vildgräs. I bakgrunden någon form av polsk riksdag.


Foto: Janne Johansson

Stilstudie av finsnidaren Pär Svensson.


Foto: Janne Johansson

Birgit Joelsson hjälper till med att avknipsa årets uppskjutande skott. Eva Persson i bakgrunden.


Foto: Janne Johansson

Den hemgjorda förtäringen intogs med goda miner. Här är det bröderna Jan och Pär Svensson som låter sig väl smaka.


Foto: Janne Johansson

Föreningens allestädes närvarande fotograf kunde för en stund lägga ifrån sig sitt arbetsredskap.


Foto: Janne johansson

Större delen av slåttergänget har slagit sig ner för att njuta av Evas festmåltid. Från vänster: Pär Svensson, Jan Svensson, Eva Persson, Birgit Joelsson, Ferenc Persson, Jörgen Andersson (i bakgrunden), Birgit Svensson, John Olandersson, Perry Vigelsbo ochChrister Sandén.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Perry Vigelsbo med lie.


Bengt Gillenius i bästa fikatagen.


Foto: Janne Johansson