Slåtter i Ramnekärr 11/8 2009

Foto: Janne Johansson

Slåttermän i Ramnekärrsängen stående på rad. Från vänster: Christer Unosson, Bengt Gillenius, Ferenc Persson, Birgit Joelsson (skymd) och Peter Hector.


Foto: Janne Johansson

Som ett pärlband breder liemännen ut sig strax till vänster om ängens ståtliga sälg: Bengt Gillenius närmst, därefter Bo Karlsson, Birgit Joelsson (skymd) och i bakgrunden Christer Unosson, Björn Herrlund, Ferenc Persson och de två pratande Peter Hector och Perry Vigelsbo.


Foto: Janne Johansson

En intensiv ängsslåtter med ägaren Christer Unosson i förgrunden, följd av ÖbN:s olika aktivt jobbande aktörer i form av Björn Herrlund, Ferenc Persson, Peter Hector och Perry Vigelsbo.


Foto: Janne Johansson

I slutet på ”skåren” ner mot ängens slut syns Bengt Gillenius manövrera liebladet bland uppstickande stenblock. Unossons köttdjur av rasen Hereford i bakgrunden.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Birgit Joelsson med Smörmyrförflutet svingade lien med bravur.


Christer Unosson står framför ängens gigantiska sälg, beredd att arbeta vidare på den gamla, artrika ängsbiten.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Stilstudie 1 av lieman: Bo Karlsson, ”grand-old-man”.


Stilstudie 2 av lieman: Christer Unosson, Ramnekärrsbo av ohejdad vana.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Stilstudie 3 av lieman: Björn Herrlund, en trogen långkörare i föreningen.


”Kvinnan bakom allt” är i detta fall Bente Unosson, bornholmsbo, som sen länge övergått till att bli Ramnekärrsbo.


Foto: Janne Johansson

Slåttergillets höjdpunkt kom oss liemän till del via en över vångavägen nerdragen mjölkkärra – allt designat av Bente Unosson.


Foto: Janne Johansson

Villiga liearmar sträckte sig efter utbudet av delikata kvällsmackor! Vem kunde motstå…


Foto: Janne Johansson.