Trollsländor - 2010/16

Av de 62 arter trollsländor som observerats i Sverige finns omkring 50 i våra trakter. 38 är observerade i inventeringsrutan vid Rössjön, 37 av dem är avbildade här. Några av bilderna är dock tagna i Örkelljunga. Samtliga foton av Patric Carlsson.

Foto: Patric Carlsson

Blå jungfruslända, Calopteryx virgo.


Foto: Patric Carlsson

Blåbandad jungfruslända, Calopteryx splendens.


Foto: Patric Carlsson

Allmän smaragdflickslända, Lestes sponsa.


Foto: Patric Carlsson

Större rödögonflickslända, Erythromma najas.


Foto: Patric Carlsson Foto: Patric Carlsson

Röd flickslända, Pyrrhosoma nymphula.


Kejsartrollslända (hane), Anax imperator.


Foto: Patric Carlsson

Spjutflickslända, Coenagrion hastulatum.


Foto: Patric Carlsson

Ljus lyrflickslända, Coenagrion puella.


Foto: Patric Carlsson

Mörk lyrflickslända, Coenagrion pulchellum.


Foto: Patric Carlsson

Sjöflickslända, Enallagma cyanthigerum.


Foto: Patric Carlsson

Större kustflickslända, Ischnura elegans.


Foto: Patric Carlsson

Höstmosaikslända, Aeshna mixta.


Foto: Patric Carlsson

Starrmosaikslända, Aeshna juncea.


Foto: Patric Carlsson

Gungflymosaikslända, Aeshna subarctica.


Foto: Patric Carlsson

Blågrön mosaikslända, Aeshna cyanea.


Foto: Patric Carlsson

Tidig mosaikslända, Brachytron pratense.


Foto: Patric Carlsson

Brun mosaikslända, Aeshna grandis.


Foto: Patric Carlsson

Sandflodtrollslända, Gomphus vulgatissimus.


Foto: Patric Carlsson

Stenflodtrollslända, Gomphus forcipatus.


Foto: Patric Carlsson

Kungstrollslända, Cordulegaster boltonii.


Foto: Patric Carlsson

Tvåfläckad trollslända, Epitheca bimaculata.


Foto: Patric Carlsson

Guldtrollslända, Curdulia aenea.


Foto: Patric Carlsson

Metalltrollslända, Somatochlora metallica.


Foto: Patric Carlsson

Gulfläckad glanstrollslända, Somatochlora flavomaculata.


Foto: Patric Carlsson

Mindre glanstrollslända, Somatochlora arctica.


Foto: Patric Carlsson

Fyrfläckad trollslända, Libellula quadrimaculata.


Foto: Patric Carlsson

Bred_trollslända, Libellula depressa.


Foto: Patric Carlsson

Större sjötrollslända, Orthetrum cancellatum.


Foto: Patric Carlsson

Mindre sjötrollslända, Orthetrum coerulescens.


Foto: Patric Carlsson

Pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia albifrons.


Foto: Patric Carlsson

Myrtrollslända, Leucorrhinia dubia.


Foto: Patric Carlsson

Nordisk kärrtrollslända, Leucorrhinia rubicunda.


Foto: Patric Carlsson

Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis.


Foto: Patric Carlsson

Svart ängstrollslända, Sympetrum danae.


Foto: Patric Carlsson

Tegelröd ängstrollslända, Sympetrum vulgatum.


Foto: Patric Carlsson

Större ängstrollslända, Sympetrum striolatum.


Foto: Patric Carlsson

Blodröd ängstrollslända, Sympetrum sanguineum.