Fredriksdal 18/7 2010

Foto: Janne Johansson

Växtdemonstration vid havsstandsbiotopen på Fredriksdal.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Jättefräken, Equisetum telmateia.


Bolmört, Hyoscyamus niger.

Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Humlesuga, Stachys officinalis.


Bondtobak, Nicotiana rustica.


Foto: Janne Johansson

Virginiatobak, Nicotiana tabacum.


Foto: Janne Johansson

Kvarter med nyttoväxter. Sädesslag närmast.


Foto: Janne Johansson

Kryddträdgården. I förgrunden ricin, Ricinus communis.


Foto: Janne Johansson

Färgkulla, Anthemis tinctoria.


Foto: Janne Johansson

Här studerar vi kvanne, Angelica archangelica.


Foto: Janne Johansson

Kinesisk sekvoja, Metasequoia glyptostroboides. Ett träd känt som ca 200 milj. år gammal fossil och upptäckt livs levande i sydvästra Kina så sent som 1941.


Foto: Janne Johansson

Kinesiskt tempelträd, Ginkgo biloba. Ytterligare ett "fossil" från Kina.


Foto: Janne Johansson

Vi kollar hålrot, Aristolochia clematis.


Foto: Janne Johansson

Gul daglilja, Hemerocallis lilioasphodelus.


Foto: Janne Johansson

Piplök, Allium fistulosum.


Foto: Janne Johansson

Munkrenfana eller "gubbaskägg", Tanacetum vulgare f. crispum.


Foto: Janne Johansson

Örtagården med buxbomshäckarna.