Slåtter i Ramnekärr 16/8 2010

Hårdvallsängen i Ramnekärr kräver årlig skötsel. Efter att alla de rara örterna fröat av sig måste gräs och annat tas bort. Skonsammast sker detta med skarpslipade liar som inte sliter utan skär av stråna. Får det gamla gräset vara kvar, kommer det till våren att försvåra för örterna att spira. Årlig slåtter ger lång kontinuitet och förhoppningsvis en ännu rikare blomning.

Foto: Janne Johansson

Många starka armar är i farten och redan har en stor del av ängen mejats.


Foto: Janne Johansson

"Voffo gör di på ditta viset?"


Foto: Janne Johansson

Kvinnor kan... också vara slåtterkarlar.


Foto: Janne Johansson

Bengt och Björn.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Ingrid.


Christer förklarar.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Kassören i lietagen framför ...


... den ståtliga sälgen.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Arbetet är slutfört ...


... och Bente kommer med belöningen.


Foto: Janne Johansson

Lika färgrika och omväxlande som ängen är i högsommarblom är Bentes smörgåsbrickor.


Foto: Janne Johansson
Text: Zigge