Svampexkursion 3/10 2010

Över 20 personer mötte upp för svampexkursion med Tony. Lördagens svamputställning med över 140 olika arter var välbesökt och lockade nog flera att följa med ut i svampskogen. Kosan ställdes till Lärkesholm.

Foto: Perry Vigelsbo

Tony, föreningens egen mykolog, guidar mellan läckert, ätligt, oätligt och giftigt.


Foto: Perry Vigelsbo

Röd flugsvamp, Amanita muscaria. Omisskännlig och giftig. Svampen orsakar häftiga magsmärtor, kräkningar och hallucinationer. Vikingarnas bärsärkagång anses ha orsakats av röd flugsvamp, men det är förmodligen en skröna.


Foto: Perry Vigelsbo

Bokkremla, Russula mairei. En vanlig art i bokskogen. Oätlig på grund av sin skarpa, brännande smak.


Foto: Perry Vigelsbo

Honungsskivling, Armillaria sp., lever som parasit på träd och kan orsaka stor skada. Svampen är mångformig och har nyligen delats upp i flera arter. Honungsskivlingen anses vara jordens största organism. Ett individ i Oregon i nordvästra USA täcker en yta av 900 ha skogsmark.


Foto: Perry Vigelsbo

Stor alriska, Lactarius lilacinus. Andra fyndet i kommunen!


Foto: JPerry Vigelsbo

Tony demonstrerar och förklarar.


Foto: Perry Vigelsbo

Blodsopp, Boletus luridiformis. Trots sin giftigt röda färg är blodsoppen både ätlig och god. Men förväxla den inte med den giftiga eldsoppen! Blodsoppen har rödprickig fot medan eldsoppens är nätådrig.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Zigge