Kullaberg 17/10 2010

Dagens exkursion med Kullaberg som mål startade en solig men frostbiten morgon. Vid Rönnen spanade vi efter tuvsnäppa, en tillfällig nordamerikansk gäst. Och med lite tur blev det också ett nytt kryss!

På Kullaberg blev det sen geologilektion för nästan hela slanten.

Foto: Janne Johansson

Betesmarken vid Rönnen med frost i gräset. Tuvsnäppa, storspov och kärrsnäppor i tångbankarna och Kullaberg i bakgrunden.


Foto: Janne Johansson

Björn kollar tuvsnäppans karaktärer.


Foto: Janne Johansson

Frukost och geologilektion på Diamantklippan i Ransvik.


Foto: Janne Johansson

Diamantklippan består av svart amfibolit. Namnet har den fått av de glänsande kristallerna av hornblände. Klippan innehåller också ansamlingar av små röda granater. Den gula laven är vägglav, Xanthória parietína.


Foto: Janne Johansson

Den svarta Diamantklippan bildar en smal skiva genom den omgivande ljusa gnejsen.


Foto: Janne Johansson

Ute på spetsen spanade vi efter tumlare... men fick nöja oss med ejdrar och storskarv. Men vi hade i alla fall tur med vädret...


Foto: Janne Johansson

Judasöra, Hirnéola auricula-júdae, växer på döda och döende fläderbuskar. Arten är sällsynt i Sverige och finns endast längs den skånska västksten.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Här fattas väl nägot? Den mera lättvittrade kullaiten har en gång fyllt de smala schaktet. Till höger trappan upp till Josefinelustgrottan och vidare till Trollhålet och flera andra grottor.


Åt andra hållet fortsätter kullaitgången, först som block och hällar genom strandmalen och vidare upp i bergsidan.


Foto: Janne Johansson
Text: Zigge