Fågelcirkel 30/3 2011

Vi vandrar längs Pinnån och lyssnar efter och lär oss några av de vanligaste fägellätena.

Foto: Pär Svensson

Vid saltladan lyssnar vi på bofink och rödhake.


Foto: Pär Svensson

Förhoppning fanns att få höra strömstare. Med den har kanske redan lämnat sitt vinterviste.


Foto: Pär Svensson

Det är fortfarande mycket vatten i Pinnån.


Foto: Pär Svensson

På en av alarna i betesmarken växer mörk örlav, Hypotrachyna afrorevoluta. Den är mycket sällsynt och bara funnen på ytterligare en lokal i Sverige.


Foto: Pär Svensson
Text: Zigge