Svenskemyr 3/4 2011

En tidig morgon ger vi oss iväg till Svenskemyr, allra längst i norr och på gränsen till det egentliga Sverige. Även om våren tvekar så känns det nästan ljummet i luften. Från Nettos parkering hör vi kören av skrattmåsar runt Engens konsertera med en och annan fiskmåssolist:
"Glad såsom fågeln i morgonstunden..."

Foto: Janne Johansson

"Hälsar jag våren i friska naturn" På väg genom ek- och bokskog går vi ner mot mossen. Det svirrar i träden av järnsparv, rödhake och bofink. I fjärran hörs en större hackspetts trummande och ute på åken söker dubbeltrastar efter frukost. "Lärkan mig ropar och trasten i lunden"


Foto: Perry Vigelsbo

Ute på själva mossen är det blött. Här och där känns det fortfarande att tjälen dröjer sig kvar.


Foto: Perry Vigelsbo

Förr begravde man ogärningsmän och självspillingar i mossen. Gastar och osaliga andar tycks bevaka oss.


Foto: Janne Johansson

Nu börjar det bli riktigt kusligt. En som ...


Foto: Perry Vigelsbo

Man har brutit torv på större delen av mossen. I den här delen är det tätt mellan dräneringsdikena som går både kors och tvärs.


Foto: Perry Vigelsbo

Här finns en av våra få skvattramlokaler. Den här hittade Patric 2010 under tjäderinventeringen. Medan vi studerar spelar skogssnäpporna över oss och vi hör en och annan talltita och tofsmes.


Foto: Janne Johansson

Skvattram, Rhododendron tomentosum. Den har kvar sina blad om vintern men fäller och rullar ihop dem för att spara på vatten när marken är frusen.


Foto: Janne Johansson

Ödsligheten är mäktig. Naturen är på god väg att läka såren efter förra seklets torvbrytning.


Foto: Perry Vigelsbo

Vi hade väl bespetsat oss på att få se tjäder. Men icke. Tuvullen, Eriophorum vaginatum, har nätt och jämt börjat blomma. Den är tjäderns älsklingsrätt så här års sedan den under vinter levt på tallbarr. Vi såg mycket spillning, både med enbart tallbarr men också med inslag av tuvullens karakteristiska svartglänsande fjäll.


Foto: Perry Vigelsbo

"Ärlan på åkern och orren i furn" Nu var det ingen fura som orren satt i utan en ensam gran. Dessutom satt den i Småland så den gälls inte...


Foto: Perry Vigelsbo

Ett kort stopp vid Fedingesjöns badplats. En fiskmås vid bryggan.


Foto: Janne Johansson

Ytterligare en anhalt. Jälla sjö. Så här års alltid en populär rastplats för sångsvan och diverse gäss.


Foto: Perry Vigelsbo

Bland 80-talet sångsvanar fanns också grågäss, kanadagäss, gräsänder, krickor och snatteränder! En fin avslutning på en på en härlig morgon.


Foto: Perry Vigelsbo, Janne Johansson
Text: Zigge