Hallands Väderö 26/12 2011

Annandag jul. Traditionsenligt besök på Hallands Väderö. Ingen julstämning precis. Barmark, +8 i luften och ett lätt grådis. Men nattens hårda vindar hade mojnat och det såg riktigt lovande ut. Redan i höjd med Grevie kom den första höjdpunkten. En blå kärrhökshanne seglade på låg höjd över vägen.

Båtresan blev en aning gungig på stormens efterdyningar men ändå behaglig. Många lyckliga för sina första havssulor.

Foto: Perry Vigelsbo

När vi närmade oss Väderön fick vi syn på några havssulor. Det är ingen svensk fågel utan den häckar närmast på Rumde utanför Ålesund i Norge och i Skottland, men till och från hitblåst av västliga stormar.


Foto: Janne Johansson

Oadammen snördes av från havet för ca 5 900 år sedan. Nu är den nästan helt fylld med kärrvegetation som blåsstarr, igelknopp, svärdslilja, mannagräs, vattenblink, rosenpilört med mera.


Foto: Janne Johansson

Innanför grinden till Söndre skog.


Foto: Janne Johansson

Ingen snö på marken och inget skägg på tomten. Sicken jul!


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Överallt var träden täckta av slånlav, Evérnia prunástri.


En gammal bok med mossor och lavar.


Foto: Janne Johansson

Lunglaven, Lobária pulmonária, på den gamla boken indikerar skog men lång kontinuiten och stor artrikedom.


Foto: Janne Johansson

Klippa med tuschlav, Lasállia pustuláta, som använts för färgning och framställning av tusch.


Foto: Janne Johansson

Bänk med rejält ryggstöd. Dessvärre inte i lä.


Foto: Janne Johansson

På heden mellan Söndre skog och Kungshamn ligger Skogvaktarbostället.


Foto: Janne Johansson

Efter vandringen genom Söndre skog och Ulagapskärret sitter det fint med fika. Pannkakor och julskinksmacka i lä bakom enbuskar och vildaplar.


Foto: Janne Johansson

Hur var det nu havssulan såg ut? Men... den häckar ju inte ens i Sverige!!


Foto: Janne Johansson

Ta det försiktigt! Det är halt och slipprigt på klippor och spänger.


Foto: Janne Johansson

På västsidan kryper grässvålen sakta över stenmalarna.


Foto: Janne Johansson

Mitt i vintern blommar tusenskönorna på Grönskärsslätten.


Foto: Janne Johansson

Är det inte Fingal Olsson som står där borta? Nej, det är en tordmule på Digitalisklippan.


Foto: Janne Johansson

Plagen vid Sandhamn. Här finns mycket att upptäcka. Smörgåsstenar, snäckor, sjöstjärnor, klippor, lavar...


Foto: Janne Johansson

Block från den stora diabasgången som går från Bagganäsan till Sandhamn.


Foto: Janne Johansson

Den rödaktiga gnejsen dominerar kring Sandhamns båtbrygga och norrut.


Foto: Janne Johansson

Det mesta är sågtång, Fuscus serrátus.


Foto: Janne Johansson

Fingertång, Laminária digitáta.


Foto: Janne Johansson

Brosklav och skorplavar på rödaktig gjejs.


Foto: Janne Johansson, Perry Vigelsbo
Text: Zigge