Örnspaning i österled 19/2 2012

Morgonen var kylig och duggregnet hängde i luften, men utsikterna var i alla fall hoppingivande men lite chans till sol. Målet var i första hand hamnen i Tosteberga, där Jan och Josefin skulle möta upp.

Foto: Perry Vigelsbo

Hamnen och havet en bit ut var isbelagd och blåsten svag men bitande.Men tuberna åkte upp och snart hade två havsörnar spanats in.


Foto: Janne Johansson

Ett 40-tal vitkindade gäss svepte in från öster ocg slog sig ner på isen.


Foto: Janne Johansson

Fisket ligger nere i väntan på vår och islossning.


Foto: Janne Johansson

Jan och Josefin dök så småningom upp.


Foto: Janne Johansson

Andrafrukost i skydd av en stengärdsgård. Ett lätt duggregn men god stämning.


Foto: Janne Johansson

Isen ligger blank på den översvämmade strandängen.


Foto: Janne Johansson

Nu smakar det gott med äggmacka och något varmt att dricka.


Foto: Janne Johansson

En alltid lika glad Josefin.


Foto: Janne Johansson

Stora flockar med gäss rastar på de snöfria fälten. Här är det främst grågäss men och något 10-tal sädgäss och kanadagäss. Samt en ensam bläsgås.


Foto: Janne Johansson

Det gick rykte om att tre jordugglor hade siktats vid Hammaren. Örnspaning blev ugglespaning.


Foto: Janne Johansson

Var är alla jordugglorna?


Foto: Janne Johansson

Solen tittar fram och värmer skönt.


Foto: Janne Johansson

Vad är det som sitter på stolpen där borta? En varfågel!


Foto: Janne Johansson

Trots idog spaning blev det inga jordugglor. Men med fem, sex havsörnar, fjällvråk, gladaor och ormvråkar blev det ändå en lyckad exkursion.


Foto: Janne Johansson
Text: Zigge