Vandring vid Långalts myr 25/3 2012

Trots lite morgondimma blev det en vandring i ett underbart vårväder. Först genom den gamla bokskogen och vidare upp längs den långa åsen i kanten av Långalts myr.

Foto: Janne Johansson

Det finns gott om döda och döende träd där det finns mycket att upptäcka.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

I den här gamla boken har spillkråkan hittat ett välfyllt skafferi.


Guldlockmossa, Homalothécium seríceum
och fnöskticka, Fómes fomentárius.


Foto: Perry Vigelsbo

Cypressfläta, Hýpnum cupressifórme, är en av de vanligaste mossorna. Den växer gärna på stenar och trädbaser. Förr kallades den för bergklomossa.


Foto: Perry Vigelsbo

Kommer man riktigt nära öppnar sig en ny värld. Med luppen ser man att även den gråaste lav har fina detaljer.


Foto: Janne Johansson

Den ljust grågröna laven till vänster är skrynkellav, Parmélia sulcáta.
Till höger den mörkare och mer brungröna är en sköldlav, Melanelixia sp.


Foto: Perry Vigelsbo

Skrynkellav, Parmélia sulcáta.


Foto: Perry Vigelsbo

Näverlav, Platismátia gláuca.


Foto: Janne Johansson

Tony demonstrerar stor kvastmossa.


Foto: Janne Johansson

Stor kvastmossa, Dícranum majus.


<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="1" align="center" dwcopytype="CopyTableRow">

Som små torkade aprikoser sitter vårplätt, Heterotéxtus alpínus, på de nedfallna tallkvistarna.


Foto: Janne Johansson

Uppe på den slingrande åsen smakar det gott med andrafrukost.


Foto: Janne Johansson

Även Björn njuter av fika och vårsol.


Foto: Janne Johansson

Efter välförtjant fika fortsätter vandringen längs getryggen, en lämning efter den senaste inlandsisen.


Foto: Janne Johansson

På Skrikamyren hoppades vi kunna skrämma upp en tjäder, dock utan resultat. Men det fanns gott om spillning bland tuvullstuvorna.


Foto: Perry Vigelsbo

Tuvull, Erióphorum vaginátum, är tjäderns älsklingsrätt så här års. Så fort den börjar blomma får den ersätta vinterns tallbarrsdiet.


Foto: Janne Johansson

På hemväg genom Lönnsjöholms by passerar vi Hugossong stallgavel.


Foto: Janne Johansson, Perry Vigelsbo
Text: Zigge