Kullaberg 3/6 2012

Vi gjorde en lite annorlunda exkursion till Mölle och Kullaberg. Syftet var att bekanta oss med några botaniska rariteter, nyupptäckta så väl som välkända.

Foto: Perry  Vigelsbo

Första lokalen var en strandäng i den södra utkanten av Mölle. Här upptäcktes selleri för andra gången i Sverige för något år sedan. Den finns sedan tidigare bara i Falsterbo. Tyvärr hade den ännu inte börjat spira. Men ängen bjöd ändå, trots den hårda vinden, på bland annan havssälting, revfingerört, dansk sjörbjuggsört med mera.


Foto: Perry Vigelsbo

Här är det havssäv, Schoenoplectus maritimus, som kontrolleras i floran.


Foto: Perry Vigelsbo

I täta mattor blommade strandkrypa, Glaux maritima, som bäst. Den är lågvuxen och avnjuts bäst knästående.


Foto: Perry Vigelsbo

Strandglim, Silene uniflora, är nära släkt med smällglim. Den växer gärna på torr mark nära havet.


Foto: Janne Johansson

I ett vasst och svårgenomträngligt slånbuskage döljer sig flera rariteter. Här hittar man dansk stensöta, Polypodium interjectum. Några närligande lokaler är de enda i Sverige. Här finns också skånskt oxbär, Cotoneaster kullensis, endemisk för nordvästligaste Skåne. Dessutom vildpäron, benved, backfryle, bergslok, lundslok med mera.


Foto: Perry Vigelsbo

Skilnaderna mellan de olika stensötorna är subtila.


Foto: Perry Vigelsbo

Även i vägkanten hittar man trevliga arter. Här är det fältkrassing, Lepidium campestre.


Foto: Perry Vigelsbo

Den sällsynta flikrosen, Rosa tomentella, är ännu i knopp men känns igen på de flikiga foderbladen som är kantade av skaftade glandler.


Foto: Perry Vigelsbo
Hästtunga, Pentaglottis sempervirens, en gammal och sällsynt trädgårdväxt som påträffats förvildad på en handfull lokaler i Norden.

 


Foto: Perry Vigelsbo

Buskstjärnblomma, Stellaria holostea, växer här och var i krattskogen.


Foto: Perry Vigelsbo

Går man in i naturreservatet från Mölle hamnar man i "Sveriges drivbänk", kanske den plats i landet som har det varmaste mikroklimatet. Det passar fint med fika bland alla sköna växter.


Foto: Perry Vigelsbo

En av de arter som trivs väl i solgasset är blodnäva, Geranium sanguineum.


Foto: Perry Vigelsbo

Mattfibbla, Pilosella officinarum ssp. peleteriana, är nära släkt med gråfibbla som med sina långa revor brukar trivas i våra gräsmattor. Mattfibblan är lite mer kräsen och har bara korta revor. Här hittade vi också vårtåtel, ekorrsvingen, vittåtel och sylnarv.


Foto: Perry Vigelsbo

I klippskrevor på skuggsidan kan man hitta gaffelbräken, Asplenium septentrionale, i täta tuvor.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Zigge