Skummeslövs strandhed 24/8

"This lake has ceased to be!", som Monty Python skulle ha sagt. Trots detta och den något kylslagna morgonen hade hela 15 personer mött upp till den traditionsenliga vandringen runt en av sjöarna (f.d. då!) i kommunen. Men har man ögon och öron med sig så finns det alltid något att lära och upptäcka.

Foto: Perry Vigelsbo

Janne testar botanikkunskaperna. Vad är detta? Strätta var det rätta.


Foto: Perry Vigelsbo

Så här års är det inte mycket till sjö. Det är bättre på vårvintern när sångsvan, änder och gäss rastar under flyttningen norrut.


Foto: Perry Vigelsbo

Här rinner åfåran genom bestånd av rörflen.


Foto: Perry Vigelsbo

 


Foto: Perry Vigelsbo

Klibbticka, Fomitópsis pinícola.


Foto: Perry Vigelsbo

I en damm intill motorvägen hittade vi smalkaveldun, Typha angustifolia. Den tredje lokalen i kommunen.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Frida.

Ännu långt in i november blommar den vanliga smörblomman, Ranunculus acris.


Foto: Perry Vigelsbo

Stagg, Nardus stricta, likt trollhuvuden i den ogödslade betesmarken. Ett strävt gräs med folkliga namn som getaskägg och prästaskägg och inte så vänligt mot bondens lie.


Foto: Perry Vigelsbo

Fikadags! Vi slår oss ner kring lämningarna av det gamla kiselgurverket.


Foto: Perry Vigelsbo

Kiselgur är en jordart som bildats som sjösediment efter mikroskopiska kiselalger eller diatoméer (klassen Bacillariophyceae) och består nästan helt av kiseldioxid. Materialet skulle hämtas ur Jälla sjö och bearbetas här. Kiselgur används för att stabilisera nitroglycerin till dynamit, som isolering i AGA-spisar, som filtermassa och som slipmedel i till exempel tandkräm.


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Zigge