Skummeslövs strandhed 24/8 2013

Kretsen i södra Halland bjöd på en exkursion till den restaurerade strandheden vid reningsverket i Skummeslöv. Från 2006 har man arbetat med att ta bort vegetation och skapa mer öppna sandytor. Det är främst bergtall och vresros som tagits bort med hjälp av både handkraft och grävskopa. Den varma, kalkhaltiga sandheden bildar en unik biotop för många sällsynta arter av både växter och djur. Här finns till exempel stjälkröksvamp (Tulostoma niveum), gulfläckig igelkottspinnare (Hyphoraia aulica) och flera arter av soliära bin som havsmurarbiet (Osmia maritima).

Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Den första ört vi mötte var skatnävan (Erodium cicutarium). Vacker om än inte särskilt speciell.

Mer sällsynt är klittviol (Viola tricolor ssp. curtsii) som endast finns på öppen sand runt kusterna.


Foto: Perry Vigelsbo

På toppen av dynen växer havtorn (Hippophaë rhamnoides) i täta bestånd.


Foto: Perry Vigelsbo

Havtornets gula bärlika frukter är något sura men passar fint till gele och marmelad. De innehåller flera olika vitaminer som C, A och B12. Frukterna används också för växtfärgning och bladen ger ett nyttigt te.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Margareta Lindgren, miljöstrateg i Laholms kommun och den drivande i restaureringsprojektet informerar.

En av de arter som gynnats av restaureringen är hedblomster (Helichrysum arenarium) som nu finns på flera ställen i området).


Foto: Perry Vigelsbo

Gropen efter ett av de bortgrävda värnen i Per Albin-linjen blir ett naturligt auditorium.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Ännu blommar nattljuset (Oenothera biennis). Arten är tvåårig och det finns gott om bladrosetter för nästa års blomning.

Strandheden är rik på fjärilar. Här är det en pärlemorfjäril som vilar på en marviol (Cakile maritima).


Foto: Perry Vigelsbo

Pionjärer på den blottade sanden är förutom nattljus också marviol (Cakile maritima), saltarv och vresros som lätt återetablerar sig.


Foto: Perry Vigelsbo

Saltarven (Honckenya peploides) bildar snart täta mattor på den saltstänkta sidan av dynerna.


Foto: Perry Vigelsbo

Vresrosen (Rosa rugosa) härstammar från östasien och Japan där den växer på sandiga havsstränder. Den noterades första gången i Sverige 1918 som förvildad på en järvägsbank i Lidingö. Första spontana(?) förekomst noterades 1928 från Höks flygsandsfält vid Laholm.


Foto: Perry Vigelsbo

Vanlig kärleksört (Hylotelephium telephium ssp. maximum) är en succulent som trivs bra i den torra sanden.


Foto: Perry Vigelsbo

Strandlummern (Lycopodiella inundata) växer på fuktig torvjord strax norr om badet.


Foto: Perry Vigelsbo Foto: Perry Vigelsbo

Flera olika blåvingar flyger på heden. Här är det en puktörneblåvinge (Polyommatus icarus) som sitter på harklöver (Trifolium arvense).

Områdets verkliga raritet är höstlåsbräken (Botrychium multifidum).


Foto: Perry Vigelsbo
Text: Zigge