Alcedo

1979 startade föreningen en medlemstidning som två år senare döptes till Alcedo. Alcedo är det latinska släktnamnet för kungsfiskaren.

Föreningens medlemstidning utkommer med tre nummer per år - i maj, september och december. Här presenteras bl.a. exkursionsprogram, exkursionsreferat och fågel- och växtinventeringar. Andra artiklar kan mer utförligt skildra ett speciellt naturområde i kommunen eller kanske dyka ned i något aktuellt naturvårdsproblem. Nästan allt material är lokalt förankrat. För prenumeration se Bli medlem. Hitintills har vi producerat 118 nummer med totalt 4260 sidor text och bilder.

Generalregister tom nr 2 2016. Ett urval artiklar finns här.

Flera äldre årgångar går att ladda ner som pdf, övriga kan du få genom Zigge.

Genom att klicka på en tidning nedan, kommer du till respektive årgång med innehåll, pdf, m.m.

Alcedo Juni 2016 Alcedo Juni 2016 Alcedo Dec 2016
Alcedo Juni 2015 Alcedo September 2015 Alcedo December 2015
Alcedo Maj 2014 Alcedo September 2014 Alcedo December 2014
Alcedo Juni 2013 Alcedo September 2013 Alcedo December 2013
Alcedo Dec 2012 Alcedo September 2012 Alcedo Juni 2012
Alcedo Okt 2011 Alcedo Juni 2011
Alcedo December 2010 Alcedo Oktober 2010 Alcedo Januari 2010
Alcedo December 2009 Alcedo Oktober 2009 Alcedo Juni 2009
Alcedo December 2008 Alcedo September 2008 Alcedo Maj 2008
Alcedo December 2007 Alcedo September 2007 Alcedo December 2006Översikt
2016 - 2015 -2014 - 2013 - 2012 - 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
1980 - 1979