Diverse dokument

Remissyttranden mm
Naturvårdsprogram (2018)
Skötselljplan över Åkarp 1:21 m.fl. (Woodlands) 2011/09
Skötselplan för Åkarp 1:21 m.fl. (Woodlands) 2011/12
Överklagande av detaljplan över Åkarp 1:21 m.fl. (Woodlands) 2012-03
Detaljplan Pinnåreservatet
Reservatsbestämmelser för Pinnå-reservatet
Torvbrytning på Fagerhultamossen
Överklagande av länsstyrelsebeslut 2012-08
Överklagande av länsstyrelsebeslut, komplettering 2012-09
Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut
D:o bilaga 1
D:o bilaga 2
D:o bilaga 3
D:o bilaga 4
D:o bilaga 5

Torvbrytning på Svenskemyr

Planerna finns på kommunens hemsida. Skötselplan Åkarp, se nedan.


Övrigt

Skötselplan för Åkarp 1:21 m.fl.