Fåglar

En av huvudanledningarna till att Örkelljunga Fältbioliger, föregångaren till Örkelljungabygdens Natur, bildades på 1960-talet var intresset för fåglarna och deras liv. Orrkoja, fågeltorn, holkspikning och inventeringar blev ganska snabbt viktiga ingredienser i föreningens verksamhet. Detta fågelintresse har gått som en röd tråd genom föreningens nu 50-åriga historia.

De senaste åren har föreningen bl.a. genomfört lokala undersökningar av sjöfåglar, orre, tjäder, nattskärra, gröngöling och svalor.

Fågelholkar

Föreningen tillverkar varje år fågelholkar av olika modeller, mest småfågelholkar. Till våra två holkserier krävs naturligtvis några nya varje säsong, men vi gör fler och har därför ett antal som kan säljas till intresserade. Priset är 100 kr per holk (150 kr för uggle-/knipholk) Deh de är försedda med upphängningsanordning, hackspettskydd och avtagbart tak för enkel rensning.
Kontakta Björn Herrlund eller Janne Johansson.

Böcker

1997 tog Patric Carlsson och Peter Hector initiativet till att sammanställa den befintliga kunskapen om fågellivet i kommunen. Arbetet resulterade till slut i boken med namnet Fåglarna i Örkelljunga kommun (ÖbN, 1999). Boken tar upp alla dokumenterade arter och deras status. Gjorda inventeringar presenteras översiktligt, bl.a. med hjälp av kartor och diagram. Bokens illustrationer består av ett stort antal foton tagna av Jan Elmelid och Perry Vigelsbo.

Fåglarna i Örkelljunga kommun kan beställas genom att sätta in 120 kr på Bankgiro 617-8792.


Krysslista

Du kan ladda ner en krysslista över Europas fåglar. Taxonomi enligt IOC World bird names (2013).
I listan finns ordningar, familjer och vetenskapliga artnam som dold text. Dvs. du kan se det på skärmen med det skrivs inte ut. Markerar du sällsynta arter som dold text, kan du skapa en användbar lista som skrivs ut på en A4-sida.

Artiklar

Följande arter har behandlats i Alcedo under åren:

Knipan i Örkelljunga kommun
Orren i Smörmyr
Sjöorren i Örkelljunga kommun
Tjädern - en art på sparlåga