Kommande program

20/7 Lördag. Vandring längs Stensåns övre delar. Under 2018 gjordes utförliga inventeringar av Stensån med tanke på de habitat, biotoper som finns här. Finns här goda betingelser för lax, öring, flodpärlmussla, utter m.m? Vi ställer in oss på en vandring i Östra och Västra Tockarps domäner. Ta gärna stövlar eller likartat på fötterna. Samling vid Netto kl. 08.00. Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson

1/8 Torsdag. Slåtter i Spångabygget. En behjärtans-värd insats under denna tid av året är deltagan-det i slåt-terarbetet på den gamla sidvallsängen i Spångabygget. Med liens hjälp arbetar vi oss nerför de blöta, tu-vrika sluttningarna. Vattenklövern, småvänderoten och kärrvi-olen har sedan länge blommat över, men det lyser kan-ske ännu gult av myrliljor och blått av ängsvädd. Vi hop-pas att du om möjligt viker denna kväll för en viktig na-turvårds insats. Föreningen bjuder på fika och förhop-pningsvis också på välslipade lieblad. Fotbeklädnad ef-ter det fuktiga underlaget. Samling Netto kl. 17.50. Ansvariga: Janne Johansson & Perry Vigelsbo.

Sjöflickslända

Stensån
Foto: Janne Johansson

 


Nytt på hemsidan:
(Uppdaterad 2019-07-05).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

http://www.pollinerasverige.se/ Biparadiset finns med på Pollinera Sverige.

Meddelanden:

Nytt program.
Länk till överklagande av torvrytning på Svenskemyr finns under Remisser.
Länk till det nya naturvårdsprogrammet finns nu under Remisser.

Det är alltid dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (starholkar 150:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323 eller bjornherrlund@gmail.com

Förstaobsar 2019 (Hela listan inkl. signaturer)
Vit stork (30/6 ED)
Slltrut (22/6 SN)
Gräshoppsångare (21/6 LP)
Grönbena (3/6 BH)
Kärrsångare (31/5 LP)

Citatet:
Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Tage Danielsson


Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra t KAJ)rollsländor finns under Galleri.