Kommande program

31/8  Lördag  Hanö – ön i Hanöbukten! Vi gör denna höstdag en annorlunda exkursion bort till en säregen utpost utanför Blekinges sydvästra kust. Vi får här uppleva en variationsrik natur med avenboks-dominerade ädellövskogar, öppna gräsmarker, busk-marker, hällmarker och småvatten. Hanö har mycket höga geologiska värden och äger en intressant kul-turhistoria. Heldag! Av-färd från Netto kl. 08.00.  Ansvariga Eva Persson & Janne Johansson

10/9 Tisdag. Örkelljungas fladdermöss! Stefan Viktorsson från Hässleholm guidar oss. Följ med på en vandring där vi försöker titta närmare på de hemliga djurens värld. Vi använder ultraljudsdetek-torer för att lyssna på fladdermössens högfrekventa ljud. En intres-sant, spännande och rolig kväll utlo-vas. Samling vid Netto kl 19.00. Ansvariga Lena Ottosson & Janne Johansson


Fladdermus

Fladdermus
Foto: Jens Rydell

 


Nytt på hemsidan:
(Uppdaterad 2019-08-19).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

http://www.pollinerasverige.se/ Biparadiset finns med på Pollinera Sverige.

Meddelanden:

Nytt program.
Länk till överklagande av torvrytning på Svenskemyr finns under Remisser.
Länk till det nya naturvårdsprogrammet finns nu under Remisser.

Det är alltid dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (starholkar 150:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323 eller bjornherrlund@gmail.com

Förstaobsar 2019 (Hela listan inkl. signaturer)
Mindre korsnäbb (17/6 BH)
Vit stork (30/6 ED)
Slltrut (22/6 SN)
Gräshoppsångare (21/6 LP)
Grönbena (3/6 BH)

Citatet:
Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Tage Danielsson


Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra trollsländor finns under Galleri.