Kommande program

1/3 Torsdag. Bildföredrag om Örkelljungas natur och kulturlandskap. Med hjälp av Perry Vigelsbos och Janne Johanssons bilder, ord och tankar görs ett försök att skildra det landskap som har formats av årtiondens, ja århundradens växelspel mellan natur och mä nniska. Myrarnas, vattnens, skogarnas och kulturmarkens landskap. Cirka 1½ timmes visning! Fruktpaus. Samling i Församlingshemmet kl. 19.00. Ansvariga: Perry Vigelbo och Janne Johansson

13/3 Tisdag. Petter Haldén och jordbruksfåglarna i skogsbygden. Vi har ofta ett kärt förhållande till de fåglar som uppehåller sig i det kvarvarande odlingslandskapet. Att umgås med storspov, tofsvipa, stenskvätta, sånglärka och ladusvala var ”vardagsmat” under första halvan av 1900-talet. Men idag har flera av dessa arter försvunnit eller starkt minskat i antal. Istället har de ersatts av arter som trana och grågås.
Vi uppmärksammar detta med en heldagsexursion (ca 4 tim) tillsammans med LRF och Hushållningssällskapets rådgivare, både inne och ute. Därför vill vi att du i förväg anmäler dig, helst innan den 1 mars! Det underlättar planeringen! Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut till de som anmäler sig. Anmälan per telefon (0435-50131) eller e-post (janne_ringarp@telia.com). Ansvarig: Janne Johansson

18/3 Söndag. Våren ute vid Skäldervikens stränder. Naturen i mitten av mars kan vara fantastisk, oberäknelig och kanske lite gråmulen. Men visst händer det mycket i fågelvärlden mest hela tiden! Vi åker ut till kusten och studerar vilka fågelarter som nyligen anlänt från närområdena i sydväst. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig: Björn Herrlund


Glada. Foto: Seth Nilsson

Nytt på hemsidan:
(uppdaterad 2018-02-21).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

Kolla det här!
https://www.youtube.com/watch?v=1WupH8oyrAo

http://www.pollinerasverige.se/ Biparadiset finns med på Pollinera Sverige.

Upprop!
Under våren 2018 kommer orren att inventeras i hela Skåne. Vi i ÖN kommer att försöka räkna orrarna i kommunen och även göra besök på en del gränsmyrar mot Hässleholm. Vi är mycket tacksamma för alla noteringar av orrar i år. Både hörda och sedda fåglar är av intresse. Rapportera på artportalen, eller skriv i obsboken här på hemsidan. Det går också bra att maila eller ringa till Janne Johansson, Björn Herrlund eller Patric Carlsson. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan. Lyssna på orre! Karta.

Meddelanden:

Det är dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (starholkar 150:-, uggleholkar 200:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323. bjornherrlund@gmail.com.

Nästa Alcedonummer planeras komma ut i maj. Vi har tänkt ställa samman ett nummer med SKOG som tema. Känner du att du vill medverka med en upplevelseartikel eller någon annan form av artikel med koppling skog, hygge, växter, djur, rekreation, framtidsförhoppningar - så hör av dig till någon av oss i redaktionen!! Om du inte skriver artikeln själv kan vi kaske hjälpas åt. Telefonnummer hittar du under "Kontakt-fliken" här intill!

Förstaobsar 2018 (Hela listan inkl. signaturer)
Brudand (21/2 PC)
Skogsduva (17/2 BH)
Tretåig hackspett (7/2 OS)
Större korsnäbb (4/2 KAJ)
Fjällvråk (29/1 BH)

Citatet:
Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Tage Danielsson


Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra trollsländor finns under Galleri.