Kommande program

21/2 Torsdag. Biparadiset i Örkelljunga – En långsiktig workshop. Sandtaget i Ekholm är idag ett exempel på hur man med små medel kan skapa förståelse för biologisk mångfald. Pär Svensson visar bilder och berättar om projektet och bjuder in till diskussion. Samling kl. 19.00 i Utbildningscentrum. Ansvarig Pär Svensson

2/3 Lördag. Fågelexkursion där vädret avgör målet. Det är denna gång fåglarna som styr vart hän vi åker. Är det fortfarande vinter eller har kanske sånglärkor och de första viporna flaxat in över nejden. De rutinerade, ansvariga skådarna lovar dock en trevlig dag oberoende av vädret! Ta med kläder efter väder, fika, kikare. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvariga Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund.

Tofsvipa 11

Backsvalebranten i Biparadiset
Foto: Pär Svensson

 


Nytt på hemsidan:
(Uppdaterad 2019-02-16).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

http://www.pollinerasverige.se/ Biparadiset finns med på Pollinera Sverige.

Meddelanden:

OBS!! Årsmötet (7/2) Ska vara på Utildningscentrum (fel i Alcedo).

Länk till det nya naturvårdsprogrammet finns nu under Remisser.

Det är dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (starholkar 150:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323 eller bjornherrlund@gmail.com.

Förstaobsar 2019 (Hela listan inkl. signaturer)
Kanadagås (16/2 LP)
Brudand (10/2 LP)
Gråtrut (10/2 BH
Varfågel (10/2 KAJ)
Häger (25/1 JJ)

Citatet:
Loppan har en massa fötter
derför blir hon aldrig trötter.
Falstaff Fakir


Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra trollsländor finns under Galleri.