Kommande program

19/8 Söndag. En dag att fascineras. En trollsländedag! Patric har lovat guida oss ut i trollsländans vardagsmarker, ja oftast i anslutning till vattensamlingar av olika slag. Väder och tillfälligheter får avgöra vart vi far. Samling kl 10.00 vid Netto. Ansvarig: Patric Carlsson

26/8 Söndag. Stensåns Vattenråd anordnar en vattendag tillsammans med andra intressenter, bl. a. Örkelljungabygdens Natur. Sjögullsbekämpningen i Vita sjö kommer att uppmärksammas, men även andra besök längs Stensån lär ingå i aktiviteterna. Se efter annons i dagstidningarna! Ansvarig: Stensåns Vattenråd/Lars Schale. Läs mer!

9/9 Söndag. Fågelskådning vid kusten. Hösten är en fin tid för att uppleva fåglarna och deras aktiviteter. Vår närhet till Västerhavet lockar oss gärna att förlägga exkursioner ut till denna del av våra kuster. Exkursionsledarna bestämmer vilka lokaler vi styr kosan till. Samling kl. 09.00. Ansvariga: Björn och Kurt Arne


Josefin Fladdermus

Kejsartrollslända
Foto: Patric Carlsson

Nytt på hemsidan:
(uppdaterad 2018-08-16).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

http://www.pollinerasverige.se/ Biparadiset finns med på Pollinera Sverige.

Floracirkel i sommar och höst

Vi har planer på att genomföra en ny floracirkel med start veckan efter midsommar. Uppläggningen av cirkeln kommer att anpassas efter de deltagare som anmäler sig. Du får gärna vara nybörjare med föga kunskap om ståndare och pistiller, om narv, arv och nagelört. Men du är lika välkommen om du istället hör till de som är mer bevandrade i floras rike!
Zigge och Janne lovar att göra sitt för att du ska få uppleva givande timmar ute i våra marker. Men för att underlätta så vill vi att du snarast anmäler dig till Zigge: tel 522 32, alternativt leif.sigbo@telia.com till Janne: tel 50131, alternativt  janne_ringarp@telia.com
Du kan också komma direkt till första träffen, som sker kl 18.00 den 28/6 vi samlas vid landisbanan för denna uppstart.

 

Meddelanden:

Länk till det nya naturvårdsprogrammet finns nu under Remisser.

Det är dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (starholkar 150:-, uggleholkar 200:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323 eller bjornherrlund@gmail.com.

Förstaobsar 2018 (Hela listan inkl. signaturer)
Pilgrimsfalk (16/8 BH)
Prutgås (4/8 SN)
Gluttsnäppa (4/8 EPe, JJ)
Råka (23/7 RBe)
Havstrut (8/7 SN)

Citatet:
En gentleman är en man som kan spela dragspel, men väljer att låta bli.
Sten Broman


Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra trollsländor finns under Galleri.