Kommande program

27/1 Lördag. Stensmyr är alltid lika spännande att besöka. Vi besö ker utvalda delar av detta myrkomplex som vi delar med Hässleholms kommun. Myren är ett Natura 2000-område och har länge uppmärksammats för sin säregenhet. Vandringens gestaltande är beroende av vinterdagens temperatur, väder och snöförekomst. Men kanske kan vi ha turen att kryssa in årets första orre, nu när orrinventeringsåret 2018 påbörjats! Samling vid Netto kl. 09.00.
Ansvariga Eva Persson och Janne Johansson

8/2 Torsdag. Årsmöte med bildvisning. Sedan 1963 har det, inom ramen för LUVRE-projektet, forskats på fåglar i Vindelfjällen runt Ammarnäs. Göran Paulson har deltagit i trettiofem år och berättar om forskningen, naturen, byn och dess människor. Samling för årsmöte i Utbildningscentrum kl. 18.30. Bildföredraget börjar ca halvtimmen senare. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga Styrelsen

18/2 Söndag. Vandring i Pinnåområdet. Knoppar och strömstarar. Förhoppningsvis kommer Pinnån snart att bli kommunens första naturreservat. I alla fall är detta ett besöksvänligt, tätortsnära naturområde med flera olika kvalitéer som vi gärna återkommer till. Under vintermånaden februari brukar man alltid kunna få uppleva strömstaren, kanske sittande på iskanten eller på en sten i vattnet, för att dyka på huvudet ner i vattnet, kanske avgivande en småknirklig sångstrof mitt i ett vintrigt snölandskap. Men vi kan också botanisera bland träd- och buskknoppar. Alltid beredda, väntande på vårvärmen. Samling kl. 09.00 vid Netto. Ansvarig Zigge

Glada. Foto: Seth Nilsson
Stensmyr i vinterskrud
Foto: Janne Johansson

Nytt på hemsidan:
(uppdaterad 2018-01-18).

Synpunkter, tips och förslag välkomnas. / Zigge

Föreningen finns också på Facebook.

Kolla det här!
https://www.youtube.com/watch?v=1WupH8oyrAo

Meddelanden:

Nytt program.

Föreningens stadgar och drogpolicy finns att läsa under Föreningen.

Det är dags att sätta upp holkar! Vi säljer egentillverkade mesholkar för 100:-/styck (Starholkar 150:-, Uggleholkar 200:-). Kontakta Björn Herrlund tel 0709-515 323. bjornherrlund@gmail.com.

Det är också dags att börja mata våra vinterfåglar. Talgbollar, hamp- och solrosfrön lockar besökare till din trädgård.

Förstaobsar 2018 (Hela listan inkl. signaturer)
Storskarv (14/1 SN)
Orre (7/1 KAJ)
Kanadagås (6/1 SN)
Sparvhök (9/1 LP)
Stjärtmes (6/1 LP)

Citatet:
Jag och min man har ett jättebra system. Han betalar allt.
Maria Montazami.

Projekt "Floran i Örkelljunga" finns nu som pdf-filer under Flora.
Bilder på våra trollsländor finns under Galleri.