Medlemsavgifter för år 2019

295 kr

Medlemskap i Naturskyddsföreningen (NF), Naturskyddsföreningen i Skåne och Örkelljungabygdens Natur (ÖN). Du får tidningen Sveriges Natur i färg, med normalt sex nummer per år och med en upplaga på ca 113000 samt ÖN:s medlemstidning Alcedo tre gånger per år. Naturskyddsföreningen: Plusgiro 90 19 09-2.

365 kr

Familjemedlemskap i NF (fritt antal medlemmar på samma adress).
Naturskyddsföreningen: Plusgiro 90 19 09-2.

200 kr

Lokal medlem i Örkelljungabygdens Natur, vilket innebär att medlemsavgiften täcker framtagning och distribution av medlemstidningen Alcedo tre gånger per år. (200 kr fom 2019).
Örkelljungabygdens Natur: Bankgiro 617-8792.