Sommarens och höstens program

17/6 Söndag. De vilda blommornas dag uppe vid Spinneriet.I år är det faktiskt sextonde gången som detta samarrangemang kring vår växtv ärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi allts å tänkt besöka de spännande markerna kring Pinnåns kvillomr åde i Spå ng. Här finns både spännande kärlväxter, mossor, lavar och kanske forsärlanocks å behagar visa sig. Ta med stövlar (Spinneriet är en på flera sätt vattenrik lokal), fika och flora. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig: Zigge

28/6 Torsdag. Uppstart floracirkel – för såväl amatören som hemmaproffset. För att underlätta planeringen är det tacksamt om du anmäler ditt intresse i förväg. Men det också ok att komma direkt till första träffen, då samling sker kl 18.00 vid Landisbanan. Anmäl dig till Zigge: tel. 522 32, alternativt leif.sigbo@telia.comeller till Janne: tel. 50131, alternativt janne_ringarp@telia.com

5/7 Torsdag. Floracirkel – för såväl amatören som hemmaproffset. För att underlätta planeringen är det tacksamt om du anmäler ditt intresse i förväg. Men det också ok att komma direkt till första träffen, då samling sker kl 18.00 vid Netto. Anmäl dig till Zigge: tel. 522 32, alternativt leif.sigbo@telia.comeller till Janne: tel. 50131, alternativt janne_ringarp@telia.com

15/7 Söndag. Sommarträff i Biparadiset. Mitt i juli månad är förstås Pär uppe i Jämtlandsfjällen som stugvärd, därför får vi istället förlita oss på Lars under denna vandring nere i den gamla täkten. Har vi tur med vädret kanske flertalet intressanta insekter visar upp sig; varför inte fjärilar, skalbaggar och... gaddsteklar, vildbin. Vi samlas kl 13.00 vid bron över Pinnån, strax intill Biparadiset. Ansvarig: Lars Schale

2/8 Torsdag. Slåtter i Spångabygget. En behjärtansvärd insats under denna tid av året är deltagandet i slåtterarbetet på den gamla sidvallsängen i Sp ångabygget. Med liens hjälp arbetar vi oss nerför de blöta, tuvrika sluttningarna. Vattenklövern, småvänderoten och kärrviolen har sedan länge blommat över, men det lyser kanske ännu gult av myrliljor och blått av ängsvädd. Vi hoppas att du om m öjligt viker denna kväll för en viktig naturvårdsinsats. Föreningen bjuder på fika och förhoppningsvis också på välslipade lieblad. Fotbeklädnad efter det fuktiga underlaget. Samling Netto kl 17.50. Ansvariga: Janne Johansson & Perry Vigelsbo

9/8 Torsdag. Borttagning av slåttergräset. En vecka efter lieslåttern samlas vi för att bära bort det avslagna gräset, halvgräset och ö rterna. Tag med dig rättfotbeklädnad, räfsa, grep, busksax och egen fika. Samling Netto kl 17.50. Ansvariga: Perry Vigelsbo & Janne Johansson

19/8 Söndag. En dag att fascineras. En trollsländedag! Patric har lovat guida oss ut i trollsländans vardagsmarker, ja oftast i anslutning till vattensamlingar av olika slag. V äder och tillfälligheter får avgöra vart vi far. Samling kl 10.00 vid Netto. Ansvarig: Patric Carlsson

26/8 Söndag. Stensåns Vattenråd anordnar en vattendag tillsammans med andra intressenter, bl. a. Örkelljungabygdens Natur. Sjögullsbekämpningen i Vita sjö kommer att uppmärksammas, men även andra besök längs Stensån lär ingå i aktiviteterna. Se efter annons i dagstidningarna! Ansvarig: Stensåns Vattenråd/Lars Schale

16/9 Söndag. Fågelskådning vid kusten. Hösten är en fin tid för att uppleva fåglarna och deras aktiviteter. Vår närhet till Västerhavet lockar oss gärna att förlägga exkursioner ut till denna del av våra kuster. Exkursionsledarna bestämmer vilka lokaler vi styr kosan till. Samling kl. 09.00. Ansvariga: Björn och Kurt Arne

22/9 Lördag. Svampdag i nån hemmamark. Trots sommarens långa torka har en del blandad svamp nu poppat upp från marken. Svampkännaren Mikael Bergquist har lovat hjälpa oss med artbestämningen där ute i svampskogen. Glöm inte bra svamplitteratur! Alltså, vi förväntar oss en riktigt spännande höstdag tillsammans ute i markerna. Väl mött. Vi ses på Netto kl 09.00. Glöm inte svampkorgen och inte heller fikakorgen. Ansvariga: Eva Persson och Janne Johansson

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.