Höstens och vinterns program

17/9 Söndag. Hallands Väderö. För oss fastlandsbor är Väderön alltid en lockelse. Denna gång väljer vi en septemberdag för att njuta av öns olika fägringar. Växterna, björnbären, sensommarens fåglar. Här finns alltid mycket att uppleva. Ta med riklig matsäck, kläder efter väder, kikare mm. Samling vid Netto kl 08.45. Ansvarig Eva o Janne

8/10 Söndag. Fåglar i närmiljön. Vi gör en vandring i vår hemkommun, tittar efter fåglar som kan betraktas som stannfåglar, undrar över fåglar som brukar lämna landet över vintern. Samling vid Netto kl. 09.00 Ansvariga Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund

22/10 Söndag. Vandring kring Hultasjön. Det har blivit en långvarig tradition att om senhösten förlägga en av exkursionerna till någon av de sjöar som berikar vår trakt. Målet är att vandra runt den utvalda sjön! Ibland går stigar, skogsvägar i anslutning till vattnet, ibland får man bana sig väg. Denna gång har vi valt Hultasjön för vår vandring. Möjligen blir det så att vi även vandrar runt Gårdsjön, en sjö som innan sänkningen varit sammankopplad med Hultasjön. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Janne Johansson

16/11 Torsdag. Att odla sin egna ängsväxter. Kan anlagda naturmiljöer spela en viktig roll i räddningsarbetet för hotade arter i framtiden? Inger och Mats Runesson är biologerna som genom sitt företag Pratensis på Opparyd Råsgård producerar fröer och plantor från våra svenska ängsväxter. Idag har de cirka 100 olika arter i sitt utbud som når både små och stora kunder. Att anlägga en äng gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till att hotade arter får möjlighet att leva vidare, dessutom är ängar vackra och du slipper klippa gräs. Men hur går man till väga och vad är viktigt att tänka på? Kom och lyssna till Inger och Mats som berättar om hur man anlägger en äng utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Samling i Utbildningscentrum kl. 19.00.

30/11 Torsdag. Egna bilder. En bildvisning där nedslag i det gångna årets olika aktiviteter i form av exkursioner och slåtteraktiviteter brukar dyka upp på denna programpunkt. Eller kanske en hoper fina naturbilder sedda med naturvandrarens ögon. Kom med och visa dina bilder. Vi brukar begränsa antalet bilder/person till 100 st. Ett bra sätt att minnas när decembermörkret omsluter oss. Samling i Utbildningscentrums lokaler kl. 19.00 Ansvarig Perry Vigelsbo

26/12 Tisdag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort annandagen till en traditionsfylld exkursionsdag ut till Hallands Väderö. Missa inte chansen att uppleva denna säregna ö under en säregen årstid. Fika, kängor och varma kläder är en stor fördel. Avfärd från Netto kl. 08.45. Samling vid Väderöbåtarna i Torekov kl. 09.45. Ansvarig Eva Persson

8/1 Söndag. Fåglar i närmiljön. Vi gör en vandring i vår hemkommun, tittar efter fåglar som kan betraktas som stannfåglar, undrar över fåglar som brukar lämna landet över vintern. Samling vid Netto kl. 09.00 Ansvariga Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund

18/1 Torsdag. Holkspikning Det är alltid rätt tid att snickra bostäder åt våra både små och stora holkbyggare. Vi har bräder som passar för både mesholkar och kattuggleholkar. Väl mött i Åsljunga skola, slöjdsalen. Vi bjuder på en enkel fika. Samling kl. 18.00. Ansvarig Björn Herrlund

8/2 Torsdag. Årsmöte med bildvisning. Sedan 1963 har det, inom ramen för LUVRE-projektet, forskats på fåglar i Vindelfjällen runt Ammarnäs. Göran Paulson har deltagit i trettiofem år och berättar om forskningen, naturen, byn och dess människor. Samling för årsmöte i Utbildningscentrum kl. 18.30. Bildföredraget börjar ca halvtimmen därefter. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga Styrelsen

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.