Höstens och vinterns program

21/10 Söndag. Vandring vid Finjasjön. Denna söndag får vi nya vyer och inblickar i grannkommunen Hässleholms natur. Finjasjön har sen länge en vandringsled runt Finjasjön, vilken vi denna dag nyttjar. Planerna är att gå på denna leds västra del, från Almaåns frånflöde till Hovdala slott. Det blir en förhållandevis lång och tidskrävande vandring, men dock ingen jobbig terräng. Och så ska vi gå på ”världens längsta alsumpskogsspång”. Tänk på fika, klädsel, kikare. Samling vid Netto kl. 08.00. Ansvarig Janne Johansson (tel 0435-501 31)

15/11 Torsdag. Nils Carlsson från länsstyrelsen i Skåne berättar om invasiva arter. Dessa arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Problemet ökar snabbt i takt med ökat resande, ökad världshandel och ett allt varmare klimat. Nils ger i kväll sin syn på vilka utmaningar vi står inför, vilka främmande växter och djur som är eller hotar att bli allvarliga problem hos oss - samt vad som händer i myndigheternas arbete. Samling i Utbildningscentrum kl. 19.00. Ansvarig Zigge

24/11 Lördag. Vandring vid Lärkesholmssjöarna. Vårt mest frekventerade strövområde är kanske Lärkesholmsområdet med sina vackert belägna vattenområden. Denna dag är hösten långt gången, men visst kan vi än få uppleva färger, utblickar och kvarvarande fågelliv. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvariga Patric Carlsson & Björn Herrlund

6/12 Torsdag. Egna bilder. Vi håller fast vid denna traditionella föreningsträff med bilder från året som gått. Hoppas du ställer upp med dina egna, bästa foton, med anknytning till naturen och gärna Örkelljungas natur. Vi begränsar oss till max 100 bilder per person!! Detta är en bra kväll att minnas på – nu när decembermörkret omsluter oss. Samling i Utbildningscentrums lokaler kl. 19.00 Ansvarig Perry Vigelsbo

26/12 Onsdag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort annandagen till en återkommande Väderödag och vi i vår förening behöver bara haka på. Vill du få en ordentlig nypa frisk luft mitt i julhelgens stök och alla måsten så häng med denna dag! Avfärd kl. 08.45 från Netto. Samling vid Väderöbåtarna i Torekov kl. 09.45. Ansvarig Eva Persson.

13/1 Söndag. Januarivandring i hemmanaturen. Vi gör en rundvandring någonstans i hemmanaturen. Vart kosan styrs får vädret, vintern och exkursionsledaren avgöra. Kläd dig efter behov och ta med dig fika, kikare och gott humör. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Janne Johansson

7/2 Torsdag. Årsmöte. Föreningens årsmöte avhålls denna torsdag. Mer om kvällen i Alcedos julnummer. Vi hoppas kunna knyta en trevlig föreläsare till kvällen.

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.