Vinterns och vårens program

13/1 Söndag. Januarivandring i hemmanaturen. Vi gör en rundvandring någonstans i hemmanaturen. Vart kosan styrs får vädret, vintern och exkursionsledaren avgöra. Klä dig efter behov och ta med dig fika, kikare och gott humör. Samling vid Netto kl. 09.00 Ansvarig Janne Johansson

24/1 Torsdag. Holkspikning i Beringskolans slöjdsal.
Denna gång kommer vår sågande, spikande innekväll att genomföras i Beringskolans slöjdsal. Skolledningen har tacksamt nog låtit oss använda dessa lokaler för att bygga bostäder till både stora och små fågelarter. Hoppas du vill hjälpa oss! Samling utanför Beringskolan kl. 18.00. Ansvarig Björn Herrlund

7/2 Torsdag. Örkelljungabygdens Naturs årsmöte med föredrag av Thomas Johnsson. Åter har ett verksamhetsår lagts till handlingarna och vi summerar och väljer förtroendepersoner för året som kommer. Direkt efter årsmötet får vi se Thomas Johnssons bildföredrag: Island - landet där hetta möter kyla. Vi reser till sagornas ö och får uppleva rykande vulkaner, puttrande geotermalområden, imponerande glaciärer och några av öns fågelberg. Samling för årsmötet kl. 18.30 i Utildningsentrum lokal; föredraget ca kl. 19.00. Ansvariga styrelsen

21/2 Torsdag. Biparadiset i Örkelljunga – En långsiktig workshop. Sandtaget i Ekholm är idag ett exempel på hur man med små medel kan skapa förståelse för biologisk mångfald. Pär Svensson visar bilder och berättar om projektet och bjuder in till diskussion. Samling kl. 19.00 i Utbildningscentrum. Ansvarig Pär Svensson

2/3 Lördag. Fågelexkursion där vädret avgör målet. Det är denna gång fåglarna som styr vart hän vi åker. Är det fortfarande vinter eller har kanske sånglärkor och de första viporna flaxat in över nejden. De rutinerade, ansvariga skådarna lovar dock en trevlig dag oberoende av vädret! Ta med kläder efter väder, fika, kikare. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvariga Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund.

14/3 Torsdag. Planeringskväll för en ny inventering av tjädern. Se upprop i Aledo!

7/4 Söndag. Vandring i anslutning till Attarpamossen. Att besöka våra myrmarker, våra mossar och kärr, har länge ingått i vårens programutbud. Detta år tänker vi inte välja någon av de mer kända mossarna, utan istället styra stegen ut på Attarpamossen. Här finns också besöksvärda gräsmarker som hör till Stora Bjälkabyggets gårdar. Du bör ha fotbeklädnad som motstår väta och fika för en halvdag. Hoppas du viker denna dag för detta. Samling kl. 08.00 vid Netto. Ansvariga Patric Carlsson & Janne Johansson

5/5 Söndag. Bollaltebygget och Mästocka ljunghed. Denna majdag ägnar vi åt spännande marker i vårt grannlandskap Halland. Framförallt är det ljungheden i Bollaltebygget, intill den fina hembygdsgården där, som får ett besök men även naturreservatet Mästocka ljunghed ägnar vi vår tid åt. Har vi turen på vår sida får vi se både blommande hårginstbuskar och vackra mosippor. Samling vid Netto kl. 08.00. Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson

25/5 Lördag. Trollsländor i maj. Med Patric som ciceron ger vi oss denna gång ut på jakt efter senvårens, försommarens första trollsländeliv. Det ska bli spännande! Och det är alltid lika spännande att se om vi får tur med vädret, en viktig ingrediens för att skådandet ska bli extra lyckosamt. Samling Netto kl. 10.00 . Ansvarig Patric Carlsson

6/6 Torsdag. Nationaldagen. Rikkärret Åraslövs mosse och vulkanresten vid Ynglingarum. Denna dag blir det två fina Hässleholmslokaler som kommer att besökas. Vi hoppas på intressanta möten med kalkkrävande växter i Åraslöv, ett område som tidigare nyttjats som betes- och slåtterområde, men även varit utsatt för torvbrytning. Söder om Sösdala besöker vi Ynglingarum med sina bevarade formationer från tiden som vulkan! Samling Netto kl. 09.00 Ansvarig Janne Johansson

16/6 Söndag. 17/6 Vilda blommornas dag. I år är det faktiskt sjuttonde gången som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi alltså tänkt besöka (Exkursionsmål ännu inte bestämt)
Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Zigge

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.