Vårens och sommarens program

18/6 Söndag. Vilda blommornas dag. I år är det femtonde gången som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del har vi tänkt att uppmärksamma de två ängar vi sl år med lie på sensommaren. Det gäller förstås ängarna i Spångabygget och Ramnekärr. Vi hoppas få se vackra, intressanta växter och fjärilar. I år genomf ör vi exkursionen i samarbete med Klippanbygdens Natur. Ta med stövlar (Spångabygget), fika och flora. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Zigge

2/7 Söndag. Floradag på Österlen. I början på juli är blomprakten som störst och vi tänker därför göra en långutflykt till Ö sterlen. Stenshuvud, Ravlunda, Drakamöllan och Brösarps backar är naturområden som kan komma att besökas. Här finns ju många växtarter som vi knappast kan träffa på i v åra hemmamarker. Har du ledig tid så anslut dig, packa ned fika för en heldag, och glöm inte heller flora och lupp. Samling vid Netto kl 09.00. Ansvarig Zigge

29/7 Lördag. Morups Tånge är målet för dagen. Detta kustavsnitt en bit upp i Halland brukar hysa en intressant uppsättning av fåglar som vadare, vitfågel och änder. På den sandiga, strandnära marken finns spännande växter som martorn och strandmalört. Tag ordentligt med matsäck med dig, glöm inte kikare. Samling vid Netto kl. 06.00 Ansvariga Björn Herrlund & Kurt Arne Johansson OBS!! 7/8 Måndag. Slåtter i Spångabygget. Vi hoppas att vädergudarna är nådigan och vi kan genomföra årets slåtter på den gamla sidvallsängen i Spångabygget. Med liens hjälp arbetar vi oss nerför de blöta, tuvrika sluttningarna. Vattenklövern, småvänderoten och ett flertal starrarter har sen en tid blommat över, men det lyser på sina håll ännu gult av myrliljor och blått av ängsvädd. Vi hoppas att du viker denna kväll för en viktig naturvårdsinsats. Föreningen bjuder på fika och förhoppningsvis också på välslipade lieblad. Fotbeklädnad efter det fuktiga underlaget. Samling vid Netto kl 17.50 Ansvariga Janne Johansson & Perry Vigelsbo23/8 Augustikväll. Fladdermössen uppmärksammas! Ska man kunna inventera fladdermöss ska vädret vara bra så att dessa luftakrobater vill visa sig i skymningsljuset. D ärför måste dagen, kvällen bestämmas ganska kort tid i förväg. Vi vill därför att du som vill vara med på en fladdermuskväll i Örkelljungatrakten hö r av dig redan i slutet av juli till Lena Ottosson (lena@ottosson.net eller tel. 070-5 122 299) eller till Janne Johansson ( Janne_ringarp@telia.com eller tel. 0435-50 131). Den kväll som senare bestäms kommer också att meddelas på både hem- och facebooksida. Ansvariga Lena och Janne21/8 Torsdag. Borttagning av slåttergräset. En vecka efter lieslåttern samlas vi för att bära bort det avslagna gräset, halvgräset och örterna. Ta med dig rätt fotbeklädnad, räfsa, grep, busksax och egen fika. Samling vid Netto kl 17.50 Ansvariga Perry Vigelsbo & Janne Johansson

26/8 Lördag. Wallins skog kallas ett tätortsnära område i Örkelljunga. Denna förmiddag ska vi under Zigges ledning bekanta oss med denna skogspark, detta arboretum. Många turer har passerat sedan den äldre Hugo Wallin redan år 1925 började plantera denna annorlunda skog. Samling vid Netto kl 09.00. Ansvarig Zigge

17/9 Söndag. Hallands Väderö. För oss fastlandsbor är Väderön alltid en lockelse. Denna gång väljer vi en septemberdag för att njuta av öns olika fägringar. Växterna, björnbären, sensommarens fåglar. Här finns alltid mycket att uppleva. Ta med riklig matsäck, kläder efter väder, kikare mm. Samling vid Netto kl 08.45. Ansvarig Eva o Janne

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.