Tjäder 2010

Foto: Perry Vigelsbo

Under 2002 genomfördes en orr- och tjäderinventering i Skåne. Vi var speciellt aktiva med att undersöka tjäderns situation i Örkelljunga kommun. Ett 80-tal observationer gjordes. Även om samma fågel observerades flera gånger kunde vi konstatera att det fanns minst 18 tuppar och 15 hönor i kommunen.

I år har det gått åtta år sedan dess och en hel del myrvandrande har gett oss utvidgad kunskap. Men samtidigt kan vi konstatera att denna kunskap kan fördjupas högst påtagligt.

Vi har därför bestämt att genomföra en ny, väl förberedd inventering. Även om kommunen delas upp på ett antal intresserade tjäderskådare, så är alla observationer av intresse.

Här nedan finner du råd och tips hur du kan hjälpa till med dina observationer.


Råd och anvisningar (pdf)

Inventeringsprotokoll (pdf)

Exempel på Rapportkvitto (pdf)


Många är aktiva och antalet observationer är nu över 130. Mest i form av spillning, enstaka eller under natträd men även av tuppar, hönor, ägg och kycklingar.

Tjädernärvaro har konstaterats i Bjärabygget F, Björnamossa, Bärnalt, Fagerhult, Healt, Karsatorp, Killhult, Krångelbygget, Långalt, Lönnsjöholm, Persköp, Porkenahult, Sandsjöholm, Sjöholma, Skinningeholm, Smedhult, Sonnarp, Svinstorp, Sönder-Össjö, Tranetorp, Trottatorp, Värsjö, Västrarp, Yxenhult och Ö Ringarp i Örkelljunga kommun, i Boalt, Hjortholmen, Hästhult, Mörkhult, Stora Frösboholma och Vejshult i Hässleholms samt Söndrahult i Perstorps kommuner.

Ett gott resultat så här långt, men mycket återstår. Alla observationer är värdefulla och fler behövs för att vi ska få en så bra bild som möjligt av tjäderstammen i kommunen.

Ut och traska på myren! Om inte annat så får du en fin naturupplevelse.


Foto: Janne Johansson
Spillning under träd, troligen från höna, 21/3.

Foto: Janne Johansson
Spillning under träd, troligen från tupp, 20/3.

Foto: Janne Johansson
Tuvull i knopp.

Foto: Janne Johansson
Tjäderrede på Stensmyr.