Biparadiset i Örkelljunga

Väddsandbi på åkervädd. Foto: Janne Johansson

Väddsandbi på åkervädd. Foto: Janne Johansson

Målet med Projekt Vildbin i Örkelljunga är att genom samverkan mellan kommunala verksamheter och föreningsliv göra den gamla grustäkten vid Ekholm till ett biparadis och pedagogiskt naturvårdsområde. Den 16 augusti 2015 arrangerade Örkelljungabygdens Natur (ÖN) en exkursion med entomolog Mikael Sörensson från Lund. Med håven i högsta hugg berättade han i synnerhet om vildbin och att deras livsmiljöer idag är hotade. Det blev startskottet för det projekt som vi nu glädjande fått projektbidrag till. En omfattande inventering av en nedlagd och återställd grustäkt som ägs av kommunen är stommen i projektet. Insektsinventeringen har gjorts av Mikael Sörensson och bekostats av kommunen. Växtinventeringen är gjord av Zigge. Inventeringarna är en kunskapskälla att ösa ur och en åtgärds- och skötselplan skall förhoppningsvis på sikt leda till att grustäkten blir till ett naturvårdsområde. En viktig del i projektet är också samarbetet med kommunens dagliga Verksamhet LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som får möjligheter att skapa värdefull sysselsättning kring temat naturvård. Projektbidraget vill vi använda till att sprida den kunskap som vårt projekt kommer att ge. En exkursion och ett föredrag med fokus på vildbin och deras livsmiljöer har genomförst. Vi kommer också att framställa en skrift där projektet presenteras för spridning till andra som vill göra något liknande.

Vägbeskrivning:
Kör Kungsvägen västerut förbi idrottsplatsen. Sväng vänster efter träningsplanerna. Sväng höger in på Ekholmsvägen och omedelbart vänster ner på Ugglestigen. Parkera vid vattenvärket. Gå över Pinnån på gångbron och du är framme.


Informationshäfte och skylttexter

Projektbeskrivning

Insektsinventering

Växtinventering

Vad händer i grusgraven?